Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Naar een aardgasvrij Houten

Transitievisie Warmte

De gemeente Houten is gestart met het opstellen van de Transitievisie Warmte. Hierin beschrijft de gemeente wanneer welke wijken van het aardgas af kunnen gaan. En welke duurzame alternatieven in beeld zijn voor de verwarming van huizen en voor het koken. De gemeente doet dit samen met betrokken organisaties en partijen, bewoners en bedrijven.

Ook in Houten gaan we aan de slag. We staan nu aan de start van het onderzoek. Wat vindt u belangrijk? Klik op de link en vul de enquête in. Hartelijk dank voor de medewerking.

Wat is belangrijk bij aardgasvrij wonen?

Om klimaatverandering tegen te gaan nemen we de komende jaren afscheid van aardgas. Deze landelijke afspraak ligt vast in het Klimaatakkoord. Koken en verwarmen doen we dan niet meer met aardgas. We weten nog niet hoe we in Houten onze wijken aardgasvrij gaan maken. Dat is een grote verandering waar gemeente, inwoners en organisaties samen voor staan. Alle Nederlandse gemeenten onderzoeken nu in welke volgorde buurten van het aardgas af gaan. En wat per buurt de meest logische alternatieven zijn. De resultaten van het onderzoek komen in een document: de ‘Transitievisie Warmte’. De animatie vertelt u er meer over.

Klimaatakkoord

Nederland maakt in 2050 niet langer gebruik van aardgas voor verwarming en koken. Dat staat in het Klimaatakkoord. De eerste stap is dat alle gemeenten zo’n Transitievisie Warmte maken. Hierin staat de planning tot 2050 beschreven. En ook per wijk welke alternatieven voor aardgas het best passen.

In de Transitievisie staat dit nog op hoofdlijnen. In uitvoeringsplannen per wijk bepalen we samen hoe een wijk precies van het aardgas af gaat.

Samenwerking met betrokkenen

De warmtetransitie gaat over grote aantallen woningen en gebouwen. Veel  mensen krijgen daar mee te maken.  Het opstellen van de visie en daarna de uitvoeringsplannen doet de gemeente samen met bewoners en ondernemers. De professionele organisaties, denk aan de woningcorporatie en Stedin, denken mee. De gemeente nodigt u te zijner tijd uit om mee te denken.

De gemeente Houten werkt voor deze visie samen met de gemeenten Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. De partijen delen zo kosten, hun kennis en ervaring. Elke gemeente maakt zijn eigen Transitievisie.

Planning

De Transitievisie Warmte voor de gemeente Houten wordt in 2020 opgesteld en vastgesteld. De uitwerking van de warmtevisie in concrete Wijkuitvoeringsplannen(WUP’s) gebeurt in 2021. Daarna gaat de uitvoering van de WUP’s van start.

Meer informatie over wonen zonder aardgas vindt u hier: www.hierverwarmt.nl

Print Icoon printen