Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Naar een aardgasvrij Houten

Online informatiebijeenkomst Transitievisie Warmte

Veel mensen hebben zich al ingeschreven voor de informatiebijeenkomst op 4 en 5 november. Deze avonden zijn al vol. Daarom is er een derde avond georganiseerd op woensdag 11 november

U bent van harte welkom om dan deel te nemen aan de online informatiebijeenkomst over de Transitievisie Warmte. De bijeenkomst is van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur.

Tijdens deze online bijeenkomst:

  • delen we de eerste inzichten van de verkenning naar een aardgasvrij Houten;
  • ontvangen we graag uw reactie op onze eerste ideeën zodat we deze verder kunnen aanscherpen;
  • krijgt u informatie over mogelijkheden om huizen en gebouwen te isoleren en verder te verduurzamen;
  • kunt u natuurlijk vragen stellen over de plannen van de gemeente om Houten aardgasvrij te maken.

Bent u geinteresseerd? Meld u dan aan met onderstaande link.

Aanmelden online informatiebijeenkomst

U kunt zich tot en met maandag 9 november aanmelden voor de bijeenkomst van 11 november. Uiterlijk 10 november ontvangt u via e-mail een link om aan de bijeenkomst deel te nemen en een korte uitleg hoe u kunt inloggen.

Per avond is er plaats voor 100 mensen, zodat we ook in kleinere groepen verder kunnen praten over het onderwerp. De presentatie wordt op deze pagina geplaatst. De gesprekken in kleinere groepen worden - in verband met privacy - niet op de site geplaatst. Waar nodig passen we de lijst met Veel gestelde vragen over de overstap naar aardgasvrij aan. Mocht de derde bijeenkomst ook vol zijn, dan kunt u altijd de presentatie bekijken en eventuele vragen en opmerkingen mailen.

 

Transitievisie Warmte

De komende jaren willen we de CO₂-uitstoot terugbrengen naar nul en stoppen we in Nederland met het gebruik van aardgas. In het hele land stappen we over op andere manieren om huizen en gebouwen te verwarmen en om te koken, ook in Houten. Hier werken we de komende jaren stap-voor-stap naartoe. Ons doel is om in 2040 een aardgasvrije gemeente te zijn.

Op dit moment onderzoeken we hoe we de overstap naar een aardgasvrije gemeente in een passend tempo kunnen maken. Welke aardgasvrije oplossingen liggen – per buurt – het meest voor de hand? Welke duurzame alternatieven zijn in beeld? En welke tussenstappen kunnen al genomen worden? Dat schrijven we op in de Transitievisie Warmte. Dit doen we samen met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere partijen. In 2021 moet elke gemeente zo’n Transitievisie Warmte klaar hebben.

Enquête: hoe denkt de Houten over de overstap naar aardgasvrij wonen?

De gemeente Houten heeft via een enquête naar uw mening over de transitie naar aardgasvrij gevraagd. Ruim 630 inwoners hebben deze enquête ingevuld. De resultaten worden gebruikt om de Transitievisie Warmte vorm te geven. Heeft u uw mening nog niet gegeven? In het najaar worden bewoners opnieuw betrokken middels een online bijeenkomst. Houd daarover de website in de gaten.

Het overgrote deel van de respondenten gaf aan al enigszins wat, of al vrij veel kennis van het onderwerp “aardgasvrij wonen” te hebben. Als belangrijkste voorwaarde voor een aardgasvrije oplossing is betaalbaarheid genoemd. Bijna 80% noemt dit als één van de belangrijkste voorwaarden, gevold door keuzevrijheid als bewoner en de mate van comfort in huis. Het is dan ook niet verrassend dat de kosten van deze overstap als grootste zorg is aangemerkt. Ruim driekwart van de respondenten heeft daar zorgen over geuit. Keuzevrijheid wordt ook als zorg genoemd, gevolgd door een deel respondenten dat niet op de verbouwing van hun huis zitten te wachten. Desondanks zitten de meeste inwoners in de gemeente niet stil. Het overgrote deel van de respondenten heeft al maatregelen genomen om minder aardgas te gebruiken.

Tabel

Naast vragen over de oplossing binnenshuis hebben we ook vragen gesteld over het wijkniveau. Dat we van start gaan met deze transitie is inmiddels zeker. In de manier waarop willen we ook inwoners en ondernemers betrekken. De meeste mensen geven aan dat het hen logisch lijkt om te starten in buurten waar toch al werkzaamheden gepland staan, zoals het vervangen van riolering of gasnet, nieuwbouw of verbouwingen. Andere startkansen zijn volgens de respondenten buurten waar flinke slagen gehaald kunnen worden met grote gebouweigenaren zoals woningcorporaties, scholen en verzorgingshuizen, en buurten waar bewoners zelf initiatief willen nemen.

Deze resultaten worden onderdeel van de Transitievisie Warmte van de gemeente Houten. In de enquête hebben respondenten ook open vragen kunnen stellen. De vragen en antwoorden leest u in het document Veel gestelde vragen over de overstap naar aardgasvrij.

Wat is belangrijk bij aardgasvrij wonen?

Om klimaatverandering tegen te gaan nemen we de komende jaren afscheid van aardgas. Deze landelijke afspraak ligt vast in het Klimaatakkoord. Koken en verwarmen doen we dan niet meer met aardgas. We weten nog niet hoe we in Houten onze wijken aardgasvrij gaan maken. Dat is een grote verandering waar gemeente, inwoners en organisaties samen voor staan. Alle Nederlandse gemeenten onderzoeken nu in welke volgorde buurten van het aardgas af gaan. En wat per buurt de meest logische alternatieven zijn. De resultaten van het onderzoek komen in een document: de ‘Transitievisie Warmte’. De animatie vertelt u er meer over.

Klimaatakkoord

Nederland maakt in 2050 niet langer gebruik van aardgas voor verwarming en koken. Dat staat in het Klimaatakkoord. De eerste stap is dat alle gemeenten zo’n Transitievisie Warmte maken. Hierin staat de planning tot 2050 beschreven. En ook per wijk welke alternatieven voor aardgas het best passen.

In de Transitievisie staat dit nog op hoofdlijnen. In uitvoeringsplannen per wijk bepalen we samen hoe een wijk precies van het aardgas af gaat.

Samenwerking met betrokkenen

De warmtetransitie gaat over grote aantallen woningen en gebouwen. Veel  mensen krijgen daar mee te maken.  Het opstellen van de visie en daarna de uitvoeringsplannen doet de gemeente samen met bewoners en ondernemers. De professionele organisaties, denk aan de woningcorporatie en Stedin, denken mee. 

De gemeente Houten werkt voor deze visie samen met de gemeenten Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. De partijen delen zo kosten, kennis en ervaring. Elke gemeente maakt zijn eigen Transitievisie.

Planning

De Transitievisie Warmte voor de gemeente Houten wordt in 2020 opgesteld en vastgesteld. De uitwerking van de warmtevisie in concrete Wijkuitvoeringsplannen(WUP’s) gebeurt in 2021. Daarna gaat de uitvoering van de WUP’s van start.

Meer informatie over wonen zonder aardgas vindt u hier: www.hierverwarmt.nl

Print Icoon printen