Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Spelregels

Om aanspraak te maken op de pilot Groene leges gelden de volgende spelregels:

  • De initiatiefnemer is een particuliere woningeigenaar;
  • Het initiatief heeft betrekking op een bestaande woning in Houten. Er is dus geen sprake van een nieuwbouwwoning.
  • De teruggave van de legeskosten geldt wanneer de initiatiefnemer binnen 3 jaar na afgifte van de vergunning de maatregel heeft uitgevoerd en de legeskosten heeft teruggevraagd. Legeskosten terugvragen kan via dit formulier.

Voor renovaties van bestaande woningen naar Nul-Op-de-Meter (NOM) woningen gelden deze aanvullende spelregels:

  • De initiatiefnemer kan in de vergunningaanvraag beschrijven hoe hij/zij aan NOM wil voldoen;
  • Het gaat om de gehele woning (dus niet enkel een uitbouwproject);
  • Na de vergunningverlening en na realisatie van de renovatie is de gehele woning aantoonbaar NOM. In alle gevallen zal het duurzaamheidsteam in samenwerking met de toezichthouders de geleverde informatie verifiëren en beoordelen of er wordt voldaan aan NOM.

De initiatiefnemer kan NOM aantonen door:

  • Het keurmerk ‘NOM-keur’. De uitvoerende partij staat in het NOM Keur Register en het keurmerk is van toepassing op het initiatief waarvoor een vergunning is aangevraagd);
  • Een vergelijkbaar keurmerk (te beoordelen door de gemeente);
  • Anders, door de initiatiefnemers aan te tonen, mits verifieerbaar door de gemeente.

Print Icoon printen