Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Beleidskader openbare laadinfrastructuur 2018-2020

Elektrische auto’s zijn schoon, stil en dragen bij aan onze ambities voor een energie- en klimaatneutraal Houten. Gemeente Houten wil dat alle Houtenaren in hun eigen buurt hun elektrische auto kunnen opladen. Op eigen terrein is dat het snelst en (uiteindelijk) ook het goedkoopst om te realiseren. Maar dat is niet voor iedereen mogelijk. Om elektrisch rijden ook mogelijk te maken voor mensen die parkeren in de openbare ruimte plaatst de gemeente openbare laadpalen.

Nieuw beleid, nieuwe laadpalen

Elektrisch rijden groeit enorm, en de verwachting is dat er daarom tot 2020 nog 75 extra openbare laadpalen bij moeten komen. Als gemeente hebben we vanaf 6 september tot 18 oktober 2017 ons best gedaan u te betrekken bij het nieuwe beleid. Met een EV-nement, graffiti bij de parkeervakken, én met brieven hebben we u op de hoogte gesteld. Daarop hebben wij van u meer dan 150 reacties ontvangen, ontzettend bedankt! Deze opmerkingen zijn verwerkt in een plan dat op 17 december 2017 door de raad ter besluitvorming wordt behandeld. Wilt u het voorliggend beleid nalezen? Dat kan in de downloads hiernaast

Hoofdlijnen voorliggend beleid

Het voorliggend beleid beschrijft hoe de gemeente de groei van elektrisch rijden wil faciliteren in de komende jaren. Tot en met 2020 komen er 75 nieuwe openbare oplaadpunten in Houten. Onderdeel van het beleid is een plankaart met de locaties voor de nieuwe openbare oplaadpunten. Bij de nieuwe openbare oplaadpunten worden twee parkeerplaatsen gereserveerd voor het opladen van elektrische auto’s. Dat doet de gemeente met een verkeersbesluit. Voor nieuwbouw gaat een laadpalennorm gelden.

Vraag & antwoord over het nieuwe beleid

Hieronder vindt u de meest relevante vragen over het uitbreiden van het bestaande netwerk openbare laadinfrastructuur. 

Wanneer kan ik een laadpaal aanvragen?

U kunt een openbare laadpaal aanvragen als de volgende punten voor u van toepassing zijn:

  • U heeft een kentekenbewijs of leasecontract van een elektrische auto, of nog geen kentekenbewijs of leasecontract heeft maar verwacht dit binnen 3 maanden te krijgen (aan te tonen met een koopovereenkomst, verklaring leasemaatschappij). Uw auto kan minimaal 45 km volledig elektrisch rijden.
  • U bent ingeschreven als inwoner van Houten of werkzaam  in Houten (aan te tonen met een arbeidsovereenkomst).
  • U heeft niet de beschikking over een parkeergelegenheid op eigen terrein  (inclusief bij het wooncomplex horende parkeergarages, parkeerkelders of parkeerplaatsen).

Hoe lang duurt het plaatsen van een laadpaal?

Bij het plaatsen van een laadpaal zijn meerdere partners (de netbeheerder, de exploitant en de gemeente) betrokken. De periode van aanvragen tot het daadwerkelijk functioneren van een paal duurt ongeveer 2 tot 5 maanden. Dit heeft te maken met een aantal (technische) controles, vergunningen en de planning van de uitvoering. Alle partijen doen er alles aan om het proces zo snel mogelijk te laten verlopen.  

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een openbare laadpaal?

Het indienen van uw aanvraag bij de gemeente is kosteloos. De plaatsing van de laadpaal wordt gedaan door de gemeente Houten en laadpaal leverancier, dit is voor u als gebruiker ook kosteloos. Voor het laden van uw auto bij de laadpalen worden wel kosten in rekening gebracht. Op deze website vind u meer informatie over deze kosten.

Hoe wordt er bepaald waar een laadpaal wordt geplaatst?

De gemeente heeft de verwachte groei van het aantal elektrische auto’s tot en met 2020 in kaart gebracht. Deze groei is gecombineerd met de locaties waar bewoners geen mogelijkheid hebben om een auto op eigen terrein op te laden. Op basis van deze gegevens en een aantal technische en ruimtelijke eisen zijn 75 laadlocaties in de gemeente Houten gekozen waar toekomstige palen geplaatst kunnen worden. Deze kaart is aan de hand van feedback tot stand gekomen. Naar sommigen locaties volgt nog een onderzoek voordat de locatie wordt vastgesteld. De plankaart, en de criteria voor de locaties, kunt u hier rechts downloaden.

Kan ik een laadpaal direct bij mijn huis krijgen?

Een openbare laadpaal is een publieke voorziening en wordt zo geplaatst dat er zoveel mogelijk mensen gebruik van kunnen maken. Op het moment dat de gemeente een aanvraag voor een laadpaal binnen krijgt wordt er gekeken naar de plankaart openbare laadinfrastructuur. Als er nog geen bestaande laadpaal bij u in de buurt aanwezig is, wordt er vanaf de plankaart een geschikte locatie bij u in de buurt gekozen voor het realiseren van de laadpaal.

Wat betekent het plaatsen van een laadpaal voor de parkeerdruk in mijn straat?

Zoals beschreven bij de plaatsingscriteria is er bij het kiezen van een mogelijke locatie voor openbare laadpalen rekening gehouden met de parkeerdruk in Houten. In straten waar de parkeerdruk hoger is dan 90% zijn geen oplaadpalen geplaatst, tenzij er binnen een straal van 100 meter geen andere geschikte locatie te vinden is. Bij het kiezen en inrichten van de laadlocaties proberen wij zo goed mogelijk rekening te houden met de wensen en behoeften van alle gebruikers van de openbare parkeerplaatsen in de straat.   

Waar staan bestaande elektrische oplaadpalen in de gemeente?

Op de website www.oplaadpalen.nl kunt u de locaties van de bestaande laadpalen vinden. Hierop staan overigens niet alleen de openbare laadpalen, maar ook laadpalen die op privé- of semi-publiek terrein staan.

Waar kan ik storing op de laadpaal doorgeven?

Een storing kunt u doorgeven via het storingsnummer dat op de laadpaal staat aangegeven. Als dit nummer ontbreekt kunt u de storing doorgeven via telefoonnummer 030- 4100 887 of door een e-mail te sturen naar helpdesk@pitpoint.nl.

Waar kan ik een privé-oplaadpaal aanvragen?

De gemeente plaatst geen oplaadpalen op eigen terrein. U kunt zelf een privé-oplaadpaal laten plaatsen door verschillende aanbieders van laadinfrastructuur. Voor meer informatie kunt u bijvoorbeeld terecht op de website van Stichting e-laad.  

Welke laadpas kan ik gebruiken voor het opladen van mijn elektrische auto?

De gemeente kan u geen advies geven over welk type laadpas voor u het beste is. Voor meer informatie kunt u bijvoorbeeld terecht op: http://laadpas.com/ of https://zerijden.nl/.

Moet ik bij een laadpaal ook betalen voor het parkeren van mijn elektrische auto?

Voor het parkeren van een elektrische auto bij een openbare oplaadpaal gelden dezelfde parkeerregels als voor diesel- of benzineauto’s. Binnen de blauwe zone worden geen nieuwe openbare laadpalen geplaatst.  

Hoe lang duur het opladen van een elektrische auto aan een openbare laadpaal?

Alle openbare laadpalen in Houten hebben een vermogen van 11 kW. De snelheid waarmee uw auto wordt opgeladen is afhankelijk van het type auto.

Contact

Staat uw vraag er niet bij? Stel deze dan via: duurzaam@houten.nl.

Print Icoon printen