Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker
Groene tuin
Steen tuin

Informatieavond over Operatie Steenbreek Houten

De gemeente Houten ondersteunt de landelijke campagne ‘Operatie Steenbreek’. Het doel is: méér groen en minder stenen in de tuin. Dinsdag 17 oktober is er een informatiebijeenkomst voor inwoners die hiermee samen aan de slag willen. ‘Operatie Steenbeek’ wil inwoners bewust maken van de nadelige gevolgen van de verstening van tuinen. Door de klimaatverandering zijn er steeds meer hoosbuien. In een versteende tuin spoelt dat water het riool in. De riolering is daar niet op berekend. Groene en waterrijke tuinen kunnen veel regenwater opvangen. Bovendien zijn ze aantrekkelijk voor  vogels, vlinders en insecten.

Inwoners die meer willen weten over ‘Steenbreek’ zijn van harte welkom bij een informatiebijeenkomst op dinsdag 17 oktober. De avond is bedoeld om met elkaar kennis te maken, ervaringen en wensen uit te wisselen. Ook zijn Milieu Werkgroep Houten, Stichting Natuurvanvroeger NU en Vogelbescherming Nederland aanwezig. Met deze organisaties gaan we onderzoeken hoe we samen kunnen optrekken in de operatie ‘Steenbreek’ in Houten. De bijeenkomst is van 19.00 uur tot circa 20.30 uur in het NME-centrum bij de kinderboerderij, Keercamp 13, 3992 RV Houten. Heeft u interesse om te komen? Geef dit dan door aan Koen Helling, via gemeentehuis@houten.nl  of bel (030) 63 92 611.  

Landschapscoördinator Houten

Om uitvoering te geven aan de in het landschapsbeleidsplan genoemde doelstellingen heeft de gemeente Houten een landschapscoördinator in dienst. De coördinator verricht werkzaamheden ten behoeve van de landschappelijke kwaliteit van het buitengebied van Houten.

Landschappelijke kwaliteit

Deze werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het geven van adviezen en informatie aan geïnteresseerde partijen met betrekking tot het versterken van de landschappelijke kwalliteit van de gemeente Houten. Daarnaast worden (particuliere) initiatieven op het gebied van natuur en landschap waar mogelijk ondersteund en begeleid. Hierbij moet u denken aan de volgende zaken:

  • het opstellen en eventueel uitvoeren van beplantingsplannen;
  • het coördineren van vrijwilligerswerk en uitvoeringsprojecten;
  • advisering met betrekking tot onderhoud van landschapselementen;
  • het begeleiden van subsidie-aanvragen.

Bekijk de website www.krommerijnlandschap.nl  voor hulp bij landschapsbeheer op particulier terrein.

Contact

Als u vragen heeft, of activiteiten wilt ondernemen op het gebied van natuur en landschap in het buitengebied, kunt u contact met de landschapscoördinator opnemen:
Dhr. Koen Helling
E-mail: gemeentehuis@houten.nl 
Tel: 030 - 63 92 703

Print Icoon printen