Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Landschapscoördinator Houten

Om uitvoering te geven aan de in het landschapsbeleidsplan genoemde doelstellingen heeft de gemeente Houten een landschapscoördinator in dienst. De coördinator verricht werkzaamheden ten behoeve van de landschappelijke kwaliteit van het buitengebied van Houten.

Landschappelijke kwaliteit

Deze werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het geven van adviezen en informatie aan geïnteresseerde partijen met betrekking tot het versterken van de landschappelijke kwalliteit van de gemeente Houten. Daarnaast worden (particuliere) initiatieven op het gebied van natuur en landschap waar mogelijk ondersteund en begeleid. Hierbij moet u denken aan de volgende zaken:

  • het opstellen en eventueel uitvoeren van beplantingsplannen;
  • het coördineren van vrijwilligerswerk en uitvoeringsprojecten;
  • advisering met betrekking tot onderhoud van landschapselementen;
  • het begeleiden van subsidie-aanvragen.

Bekijk de website www.krommerijnlandschap.nl  voor hulp bij landschapsbeheer op particulier terrein.

Contact

Als u vragen heeft, of activiteiten wilt ondernemen op het gebied van natuur en landschap in het buitengebied, kunt u contact met de landschapscoördinator opnemen:
Dhr. Koen Helling
E-mail: gemeentehuis@houten.nl 
Tel: 030 - 63 92 703

Print Icoon printen