Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ontstaanswijze Houtens landschap

Houten heeft een afwisselend en groot buitengebied. De afwisseling in landschappen vindt zijn oorsprong in de bodem. Het grondgebied van Houten zoals wij dat nu beleven is grotendeels gevormd door de werking van de rivier de Lek en de zijrivieren.

Werk van de natuur

In de lijn waar nu de dorpen Houten en 't Goy liggen liepen lang geleden diverse rivieren. Toen deze rivieren hun loop wijzigden bleef de oude rivierbedding met oeverwallen over. Deze stroomrug vinden we nu terug in het landschap als een hoger gelegen deel. Ook naast het tracé van de Lek werd zwaarder en grover materiaal tijdens overstromingen als eerste afgezet. Deze hogere gedeelten naast de rivier vinden we nu terug als oeverwallen. Op deze oeverwallen liggen de kernen van Tull en 't Waal. Tussen deze twee hogere ruggen in het landschap ligt een lager gelegen en dus natter komgebied.

Mensenwerk

Niemand heeft graag natte voeten. Zo ook onze verre voorouders niet. Al vanaf de IJzertijd verplaatste men zich langs de van nature hoger gelegen delen zoals de stroomrug en de oeverwal. Langzaamaan begon men zich op de stroomrug te vestigen. Vestigingen als Houten en 't Goy waren geboren. Vanaf de 9e eeuw werden de hoger gelegen woeste gronden ontgonnen in blokvormige kavels en zo geschikt gemaakt voor agrarisch gebruik zoals fruitteelt en veeteelt. Toen de hoger gelegen delen ontgonnen waren begon men vanaf de 11e eeuw aan het lager gelegen komgebied. Deze wildernissen en moerassen werden ontgonnen vanuit een lange centrale sloot die midden door het gebied gegraven werd. Direct aan deze centrale as werd de bebouwing geconcentreerd en Schalkwijk was geboren. Vanaf deze as werd het land in lange rechte lijnen ontgonnen tot aan een wetering.

Landbouw

Het buitengebied van de gemeente Houten heeft een belangrijke functie als agrarische gebied. Welke agrarische activiteiten er voorkomen is afhankelijk van de plaatselijke waterhuishouding en het bodemtype. Op de stroomruggen vinden we voornamelijk fruitteelt en bouwland en in de lager gelegen komgronden voornamelijk veeteelt.

Print Icoon printen