Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Meldingen overlast van bedrijven of activiteiten

Heeft u overlast afkomstig van bedrijven of activiteiten in uw omgeving? Dan kunt u dit telefonisch aan ons doorgeven. Geluidsoverlast, stank, stof, water- en bodemverontreiniging kunnen redenen zijn om te bellen. 

Om de melding van overlast in behandeling te nemen, hebben wij tenminste de volgende gegevens nodig:

  • omschrijving van de overlast
  • locatie waar u de overlast ervaart/heeft ervaren
  • wanneer u de overlast ervaart/heeft ervaren (datum, tijd)
  • uw contactgegevens

Nadat uw melding is binnengekomen, onderzoeken we eerst wat er aan de hand is. De melding wordt nader bekeken, en we onderzoeken waardoor de overlast veroorzaakt wordt. Gaat het om een bedrijf, dan nemen we contact op met het desbetreffende bedrijf. Vervolgens kunnen we bepalen of de overlast binnen de geldende normen valt of niet, en onderzoeken we of het bedrijf maatregelen kan nemen om overlast te voorkomen. Er kan alleen handhavend worden optreden als er sprake is van een overtreding.

We houden de afhandeling van meldingen van overlast nauwkeurig bij en houden u op de hoogte van de stand van zaken. We kunnen niet alle meldingen van overlast zelf afhandelen. Kunnen wij dit niet, dan spelen wij de meldingdoor naar de juiste instantie (de RUD Utrecht, de provincie, het waterschap, de politie etc).

Voor het melden van overlast van bedrijven of activiteiten kunt u tijdens kantooruren bellen naar 030 63 92 611. Bij spoedgevallen ’s avonds en in het weekend kunt u bellen op telefoonnummer 030 63 92 101.

Meldingen van overlast over Windpark Houten

De RUD Utrecht is de handhavende instantie namens de gemeente Houten voor het windmolenpark. Dat betekent dat zij de meldingen van overlast ontvangen en behandelen. Meldingen van overlast richt u aan milieuklachten@rudutrecht.nl (wordt alleen tijdens kantooruren gelezen en beantwoord) en/of u kunt bellen met de milieuklachtenlijn van de RUD Utrecht welke 24 uur en 7 dagen per week bereikbaar is: 0800-0225510. De RUD Utrecht beschikt over een team van ongeveer 15 piketmedewerkers. Deze mensen zijn zowel overdag als ‘s avonds in dienst voor het behandelen van meldingen van overlast. Eén persoon overdag en één persoon voor ’s avonds en ’s nachts. De piketmedewerker van de RUD Utrecht pakt uw melding van overlast op en beoordeelt de ernst ervan.  

Meer informatie over de RUD Utrecht vindt u op https://www.rudutrecht.nl/

Print Icoon printen