Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Milieumeldingen en vragen over geluid- en stankoverlast

Graag vernemen wij uw signalen/meldingen over bijzondere hinder veroorzakende situaties bij bedrijven of activiteiten bij u in de woonomgeving.  

Voor het adequaat in behandeling laten nemen van meldingen over hinder situaties, richt u de melding/klacht aan omgevingsloket@houten.nl. Bij spoedgevallen ’s avonds en in het weekend kunt u ook bellen naar 030-6392101. Wij vragen u melden welke soort hinder wordt ondervonden, welk bedrijf/welke activiteit (naar uw idee) de hinder veroorzaakt en op welke dag/tijdstip dit plaatsvond.  

Meldingen van overlast over Windpark Houten

De RUD Utrecht is de handhavende instantie namens de gemeente Houten voor het windmolenpark. Dat betekent dat zij de meldingen van overlast ontvangen en behandelen. Meldingen van overlast richt u aan milieuklachten@rudutrecht.nl (wordt alleen tijdens kantooruren gelezen en beantwoord) en/of u kunt bellen met de milieuklachtenlijn van de RUD Utrecht welke 24 uur en 7 dagen per week bereikbaar is: 0800-0225510. De RUD Utrecht beschikt over een team van ongeveer 15 piketmedewerkers. Deze mensen zijn zowel overdag als ‘s avonds in dienst voor het behandelen van meldingen van overlast. Eén persoon overdag en één persoon voor ’s avonds en ’s nachts. De piketmedewerker van de RUD Utrecht pakt uw melding van overlast op en beoordeelt de ernst ervan.  

Meer informatie over de RUD Utrecht vindt u op https://www.rudutrecht.nl/

Print Icoon printen