Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Bomen

Beleidsnota bomen 2017-2020

Bomen zijn belangrijk voor Houten, onder andere voor de natuur, de gezondheid en de beleving van de openbare ruimte. Momenteel werken wij aan een update van de beleidsnota 2017-2020. Die beschrijft aan de hand van de doelstellingen de problemen waar we in de gemeente Houten op dit moment tegenaan lopen. De verwachting is dat de beleidsnota in het najaar wordt vastgesteld.

Boom met bijzondere waarde

Bomen met bijzondere waarde  

De gemeente Houten heeft alle bomen met bijzondere waarde in kaart gebracht. Zowel in de openbare ruimte als op particulier terrein. Een bomendeskundige van de Gemeente Houten beoordeelt de bijzonder waarde van de boom.

Gekeken wordt of de boom:

  • onvervangbaar is;
  • zeldzaam is door zijn vorm;
  • zeldzaam is door zijn soort;
  • zeldzaam is door zijn omvang of hoogte;
  • of er zeldzame planten op groeien of er zeldzame dieren in wonen.
  • een historische binding heeft met standplaats;

Kapvergunning bomen met bijzondere waarden

Wilt u een boom kappen die op de lijst staat van ‘Bomen met bijzondere waarde’? Dan heeft u een kapvergunning nodig. In het kapvergunningenbeleid leest u de voorwaarden. Vergoeding in de onderhoudskosten De eigenaar van de boom met bijzondere waarde heeft de plicht goed voor de boom te zorgen.

De gemeente heeft hier ook belang bij. Daarom betaalt zij een deel van het onderhoud. Meer informatie hierover leest u in het beleidsplan.

Appelboom

Bomen met eetbare vruchten

Walnoten, peren, appels… Wist je dat er in het openbaar groen in Houten fruit en noten groeien die je zelf mag rapen of plukken? De gemeente heeft de bomen met eetbare vruchten in kaart gebracht. Iedereen mag de vruchten vrij rapen of plukken. Doe wel voorzichtig, het is natuurlijk niet de bedoeling dat je bomen beschadigt.

September en oktober zijn bij uitstek de maanden om het fruit te oogsten. De noten zijn vanaf eind oktober goed. Behalve de bomen staan er in de gemeentelijke plantsoenen diverse struiken met eetbare vruchten. Denk aan hazelnoten, mispels en wilde pruimen. Deze staan niet op de kaart. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over bomen. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met bomen bij de erfgrens of andere vragen? Dan kunt u hiervoor terug bij de bomenstichting.

Print Icoon printen