Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Water

Afvoer en overlast van water in Houten

Elk jaar valt zo'n 48 miljard liter hemelwater in de vorm van regen, hagel of sneeuw. Een deel van dit hemelwater komt in de watergangen, dat noemen we oppervlaktewater. Een deel verdwijnt in de grond, waar het opgenomen wordt in het grondwater. En een ander deel verdwijnt via de putten het riool in. Hetzelfde geldt voor de 5 miljard liter afvalwater die woningen en bedrijven in Houten jaarlijks produceren.

Al dat water moet veilig en milieuvriendelijk worden afgevoerd en verwerkt. De gemeente zorgt voor het transport van afvalwater vanaf de perceelgrens naar de rioolwaterzuivering. Daarnaast werkt de gemeente in de buitenruimte aan het verminderen van overlast als gevolg van hoge grondwaterstanden of hevige regenval. Als inwoner van Houten heeft u zelf ook verantwoordelijk heden in het waterbeheer en kunt u wateroverlast melden.

riolering
Grondwater
woonboten

Print Icoon printen