Actie “Gratis oude tuintegels laten ophalen”

Door de klimaatverandering komen er meer extreme buien. Om daarbij wateroverlast te voorkomen is het belangrijk dat regenwater zoveel mogelijk in de grond kan wegzakken en niet naar de riolering stroomt. Daarom stimuleert de gemeente het vergroenen en ontstenen van tuinen. Een groene tuin is ook belangrijk voor de biodiversiteit met vogels en vlinders.

Om bewoners te helpen hun tuin groener te maken haalt de gemeente tijdelijk de stenen op die overbodig zijn geworden na het vergroenen. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken moet u een schets opsturen van de oude (versteende) en nieuwe (groene) situatie. Uw tuin moet in de nieuwe situatie voor minder dan de helft verhard zijn. U ontvangt dan een aantal big-bags waarin u de stenen kunt aanleveren. De gemeente haalt de big-bags met stenen gratis op.

Aanmelden kan via gemeentehuis@houten.nl.

Actievoorwaarden

 • De actie loopt t/m 31 december 2024.
 • Na aanmelding  neemt de gemeente contact op met de aanvrager. Daarna stuurt de aanvrager een schets op van de oude (versteende) en nieuwe (groene) situatie, ook geeft de aanvrager door hoeveel m2 stenen moeten worden afgevoerd, mail (gemeentehuis@houten.nl).
  Na ontvangst van de nadere informatie van de aanvrager neemt de gemeente weer contact op met de aanvrager over het leveren van de big-bags en de ophaal datum.
 • De gemeente haalt alleen de overtollige stenen op die hebben plaatsgemaakt voor groen.
 • De gemeente haalt geen zand, grond of planten op.
 • De big-bags moeten niet hinderlijk aan de openbare weg staan en goed bereikbaar zijn voor een vrachtwagen met kraan.
 • U verleent toestemming aan de gemeente Houten om de nieuwe inrichting na afloop van de werkzaamheden te kunnen controleren.
 • Na aanmelding dienen de werkzaamheden binnen 31 dagen te zijn uitgevoerd.
 • De actie geldt alleen voor particulieren.
 • De gemeente behoudt het recht om in bijzonder gevallen medewerking aan het weghalen te weigeren.