Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Afvoer van Regenwater

Elk jaar valt zo'n 48 miljard liter hemelwater uit de Houtense Hemel in de vorm van regen, hagel of sneeuw. Deze neerslag verdwijnt gewoonlijk via de regenpijpen van gebouwen, woningen en putten in de riolen onder de straten. Bij heftige regenbuien blijft het water soms op straat staan. Bij zeer heftige piekbuien kan de riolering soms de grote hoeveelheid regenwater niet aan. Door klimaatsverandering zullen er steeds vaker piekbuien voorkomen en dit heeft invloed op het functioneren van de openbare ruimte en tuinen. Niet alle regenwater kan hierdoor afgevoerd worden.

Zorgplicht afvloeiend hemelwater

De gemeente heeft wettelijk een zorgplicht voor de afvoer van het hemelwater (Waterwet art. 3.5). Deze zorgplicht voor hemelwater heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat de gemeente zorg dient te dragen voor een doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater. Dit geldt niet in situaties waarin de particulier redelijkerwijs kan worden gevraagd zelf het afvloeiende hemelwater in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen.

Het Water en Rioleringsplan (WRP) 2016-2019 geeft aan hoe de gemeente Houten invulling geeft aan de zorgplicht hemelwater (en de zorglichten voor stedelijk afvalwater en grondwater).

Print Icoon printen