Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Water in de tuin

Verstening in het stedelijk gebied

Tijdens de klimaatverkenning zijn luchtfoto’s van 2015 vergeleken met foto’s uit 2005. Hierbij is gebleken dat de verstening van tuinen met 30% is toegenomen. De verstening van tuinen is om verschillende redenen ongewenst.

De gemeente zet zich in om de versteningstrend te doorbreken en om te buigen door meer groen terug te brengen in tuinen en de openbare ruimte. Meer beplanting zorgt voor een gezondere en prettiger leefomgeving waar ook bijen, vogels en andere dieren kunnen leven. Daarnaast draagt groen bij aan de opvang en verwerking van hemelwater. Dit is noodzakelijk aangezien we door de klimaatverandering vaker te maken krijgen met extreme buien die voor overlast zorgen.

Natuurlijk de watervriendelijke tuin

Bij veel huizen stroomt regenwater van het dak en terras naar het openbare riool. Dat gebeurt via regenpijpen en putjes. Het riool voert het water af naar de rioolwaterzuivering (rwzi), maar dat is zonde. Want regenwater is schoon en kan prima in de bodem zakken en het grondwater aanvullen.

Bovendien ontstaan problemen als het riool te veel regenwater moet verwerken. Dat gebeurt steeds vaker vanwege het veranderend klimaat. Maar ook omdat particulieren meer en meer hun tuinen betegelen. Het regenwater dat eerst in de bodem zakte stroom nu naar het riool. De kans op wateroverlast kan eenvoudig worden beperkt door de omgeving zo groen mogelijk te houden. De gemeente, bewoners en bedrijven hebben hierbij een gezamenlijke opgave, beide beheren ze 50% van het stedelijk gebied. De gemeente probeert bij aanleg en reconstructies de verharding in het openbaar gebied zo veel mogelijk te beperken. Parkeervakken met waterpasserende verharding, vergrote boomkransen en afkoppelen van regenwater zijn maatregelen die vaak worden toegepast.

Tegel eruit, plantje erin

Bewoners kunnen ook veel in de strijd tegen wateroverlast. Een watervriendelijke levende groene tuin is een buffer die wordt gebruikt om tijdelijk regenwater op te vangen. Een verhouding van 60% groen en 40% verharding is een optimale verhouding waardoor het regenwater goed kan wegzakken in de bodem. Hierdoor is er bij heftige buien minder snel kans op overstroming van de rioolputten en wateroverlast op straat. Een watervriendelijke tuin heeft een natuurlijke buffer en kan beter tegen droge periodes. Door de klimaatverandering zullen deze periodes ook vaker voorkomen. Een watervriendelijke levende groene tuin is koeler in de zomer draagt bij aan de biodiversiteit.

Folder met tips

Een watervriendelijke tuin lijkt misschien ingewikkeld om aan te leggen, maar wat kleine aanpassingen maken al veel verschil. Met aangepaste inrichting, beplanting en andere maatregelen is de waterhuishouding in en rond de tuin te verbeteren. Ook vraagt een groene tuin niet altijd meer onderhoud. Om bewoners te inspireren, is er een folder met ideeën voor de watervriendelijke tuin beschikbaar. Hierin staan diverse voorbeelden hoe een tuin te vergroenen.

Interessante links

Download: Folder “Jouw buurt regenbestendig! Help je mee?”

Print Icoon printen