Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Regenwateroverlast in uw woning

Voorkomen wateroverlast bij extreme buien en verstoppingen

De klimaatverandering heeft merkbare gevolgen voor de verwerking van regenwater in Houten. Een bui waarbij binnen één uur 40 mm water of meer valt, is geen uitzondering meer. Dit komt neer op 40-60 liter water per vierkante meter.

Binnen het stedelijk gebied van Houten Noord en Zuid ligt een verbeterd gemengd rioolstelsel. Via dit systeem worden het huishoudelijk afvalwater en het regenwater in één buis naar de zuivering afgevoerd. Gemengde rioleringsstelsels worden ontworpen volgens de algemene normen. Dit houdt in dat een regenbui die statistisch gezien één keer in de twee jaar voorkomt, geen water op straat mag veroorzaken. Bij zwaardere regenbuien mag er tijdelijk water blijven staan op straat die wordt benut als berging. Het hoogteverschil tussen het vloerpeil van een pand en het peil van de weg is normaal gesproken 20 cm. Zelfs wanneer er 15 cm water op straat staat zal een aangesloten pand droog moeten blijven.

Hevige neerslag veroorzaakt in sommige gevallen toch overlast in aangesloten panden. Op deze pagina kunt u lezen wat u hier zelf aan kunt doen.

Als u problemen ervaart bij de afvoer van afvalwater is het verstandig contact op te nemen met de gemeente. De gemeente is 24 uur per dag 7 dagen per week te bereiken via het meldpunt openbare ruimte: tel. (030) 63 92 101.

Wateroverlast in de woning bij hevige regenval wordt veelal veroorzaakt door;

  • Slechte ontluchting van de standleiding (zie waarom borrelt mijn riolering)
  • Verstopping in de huisaansluiting (zie aanbrengen ontlastput)
  • Weerstand in gemeentelijke riolering (zie aanbrengen ontlastput)
  • Woning ligt onder niveau van de weg

Waarom borrelt mijn riolering?

Het borrelen heeft te maken met een slecht werkende ontluchting van de binnenhuisriolering. In Houten ligt op veel plaatsen een gemengd rioolstelsel waarin het huishoudelijk afvalwater samen met het regenwater wordt afgevoerd naar de zuivering. Normaal gesproken staat het hoofdriool vrijwel leeg, maar tijdens hevige regenval vult het rioolstelsel zich met regenwater. De lucht die in het hoofdriool aanwezig is moet plaats maken voor het water. Dat gebeurt via de huisaansluiting en de binnenhuisriolering van de woning. Het onderdeel van de binnenhuisriolering dat voor de ontluchting zorgt heet de ontspanningsleiding. Deze leiding steekt door het dak van de woning en heeft een open verbinding met de buitenlucht.

Wanneer de ontspanningsleiding onvoldoende werkt kan de lucht via de stankafsluiter van de wastafel, de WC of een keukenafvoer ontsnappen. Hierbij ontstaan borrelende geluiden, opspattend water en stank. Een juist werkende ontspanningsleiding voorkomt overlast.

Verstopping in de huisaansluiting

Een verstopping in de huisriolering kan voor wateroverlast in de woning zorgen wanneer er geen ontlastput is gemonteerd. De handwijze bij verstoppingen is beschreven bij B1. Informatie over het aanbrengen van een ontlastput treft u aan bij A6.

Weerstand in de gemeentelijke riolering

Bij hevige regenval waarbij tijdelijk water komt te staan heeft invloed op de afvoer vanuit de huisriolering op de hoofriolering. Het kan voorkomen dat tegendruk in het hoofdriool de afvoercapaciteit beperkt. Het regenwater van uw eigen dak kan dan via een wc, wastafel of schrobputje de woning binnenlopen. Een ontlastputje is in dergelijke situaties onmisbaar en voorkomt waterschade in de woning. Informatie over het aanbrengen van een ontlastputje treft u aan bij A6

Woning ligt onder het niveau van de weg

Bij A2.0 is aangegeven dat wanneer bij hevige neerslag het riool geheel vol staat, ook de weg wordt gebruikt om tijdelijk regenwater te bergen. De kans op wateroverlast in een woning die lager ligt dan de weg is dan groot, er zijn beschermingsmaatregelen nodig. 

Schematisch overzicht overlast
Wateroverlast souterrain (bron: ACO)

Wanneer in een souterrain zich sanitaire voorzieningen bevinden zoals een douche- of schrobputje, toilet, wastafel of wasmachineafvoer ontstaat een risico op wateroverlast. Bij zware regenval kan de stijgende waterstand in het openbaar riool boven het vloerpeil van het souterrain komen, waardoor rioolwater dan niet meer van de woning afstroomt, maar juist ernaartoe.

Voorzieningen ter voorkoming van wateroverlast in souterrainwoningen en kelders zijn opgenomen in de bouwregelgeving. Als de binnenhuisriolering volgens de regels is aangelegd, kan er eigenlijk niet veel misgaan.

Aanpassingen om wateroverlast te voorkomen

U kunt een rioolwaterpomp in de gebouwriolering (laten) plaatsen Door de constructie en werking van een goede pomp kunt u altijd water blijven lozen en zal er geen afvalwater uit het openbaar riool terugstromen, ook al staat het openbaar riool vol. U kunt een terugslagklep in de gebouwriolering (laten) plaatsen. Als de afvalwaterstromen van huishoudelijk afvalwater en regenwater gescheiden van elkaar zijn uitgevoerd tot buiten de woning kan de regenpijp aan de voorzijde gewoon afvoeren Vaak is een regenpijp aan de achterzijde van de woningen aangesloten op gebouwriolering waar ook huishoudelijk afvalwater op loost. Er kan dan geen regenwater worden afgevoerd wanneer de klep is dichtgegaan. Het is dan raadzaam om door een vakman uit te laten zoeken hoe de afvoer van regenwater op een andere manier gewaarborgd kan worden.

Aansprakelijkheden

De woningeigenaar is zelf verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn gebouwriolering die is aangesloten op de openbare riolering. Een niet goed functionerende gebouwriolering is immers nadelig voor de gezondheid. Het is daarom belangrijk dat u als woningeigenaar preventieve maatregelen neemt om zo schade door wateroverlast in te voorkomen. Voor regelgeving van particuliere gebouw- en buitenriolering zie het Bouwbesluit, de NEN 3215 en de NTR 3216.

Print Icoon printen