Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Afvoer van rioolwater

Rioolstelsel

Het rioolstelsel kunnen we in twee hoofdgroepen onderverdelen, namelijk vrijverval riolering en mechanische riolering

Vrijverval riolering

We spreken over een vrijverval riolering als er gebruik gemaakt wordt van de zwaartekracht om het afvalwater naar de gewenste bestemming te brengen. Het riool wordt dan onder een kleine helling aangebracht. Het vuil- en regenwater wordt nu via natuurlijk stroming afgevoerd. Voordeel van deze manier van aanleg is dat er geen of heel weinig pompen nodig zijn. Nadeel is dat het stelsel soms op grote diepte moet worden aangebracht. In de kernen van de gemeente Houten ligt 350 km vrijverval riolering.

Mechanisch riolering

Wanneer de aanleg van vrijverval riolering niet mogelijk is wordt mechanische riolering toegepast. Buiten de kernen in het buitengebied is de afstanden tussen gebouwen groot, hier ligt veelal mechanische riolering. Hierbij is het afvalwater van woningen en bedrijven aangesloten op een minigemaal. Zodra het waterpeil in het minigemaal een bepaald niveau heeft bereikt wordt het gemaal automatisch geleegd.

Mechanische riolering is alleen geschikt om huishoudelijk afvalwater te verwerken. Het is niet toegestaan om regenwater of grondwater aan te sluiten. Dit leidt onherroepelijk tot wateroverlast in uw woning en overlast elders in het systeem. In de gemeente Houten staan 375 rioolgemalen, waaronder 280 minigemalen en vacuĆ¼mputten.

Storing mechanische riolering

Wanneer u een rode storingslamp op een kast ziet branden verzoeken wij u dit aan de gemeente te melden. Rioolstoringen kunt u 7 dagen in de week 24 uur per dag doorgeven via het Meldpunt Openbare Ruimte, telefoonnummer 030 - 63 92 101. Na een melding zal de gemeente zelf zo snel mogelijk de storing verhelpen. Het is gevaarlijk en niet toegestaan om zelf aan gemalen en pompen te werken.

Bereikbaarheid

De mechanische rioolsystemen met de bijbehorende kasten en putten zijn veelal aangelegd op particulier terrein. In verband met het uitvoeren van onderhoud en het verhelpen van storingen is het van belang dat de installaties goed bereikbaar en zichtbaar blijven. De gemeente vraagt hiervoor uw medewerking.

Print Icoon printen