Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Rioolheffing

De kosten voor de zorgplicht van de gemeente op het gebied van inzameling en transport van afvalwater en maatregelen ten aanzien van oppervlaktewater, grondwater en regenwater worden betaald uit de opbrengsten van de rioolheffing

De belasting wordt geheven van de gebruikers van percelen.

Een perceel heeft een aansluiting op de gemeentelijke riolering als vanaf het perceel water (afval-, hemel- of grondwater) direct of indirect ter verwerking aan de gemeentelijke voorziening wordt aangeboden. Er hoeft dus geen fysieke aansluiting van het perceel op de voorziening aanwezig te zijn. Van een indirecte aansluiting op het gemeentelijke rioolstelsel is ook bijvorbeeld sprake wanneer regenwater via de dakgoot en regenpijp (die bij de gevel van de onroerende zaak ophoudt) terechtkomt in de straatgoot en vervolgens in het riool.

Sinds 2010 hanteert de gemeente een heffingssystematiek waarbij voor het bepalen van het tarief voor woningen wordt uitgegaan van de huishoudensgrootte en voor niet-woningen van de WOZ-waarde.

Het tarief van de rioolheffing voor gebruikers is (op basis van de huishoudensgrootte) voor 2017 bepaald op:

  • Eenpersoonshuishouden: € 64,80.
  • Meerpersoonshuishoudens: € 110,16.

Gebruikers van niet-woningen betalen een tarief van 0,0619% van de OZB-waarde . Het maximale te heffen bedrag voor niet-woningen bedraagt € 2.064.

Print Icoon printen