Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Burgerpanel

Folder burgerpanel

Sinds maart 2007 kent de gemeente Houten een Burgerpanel. Dat is een groep van ruim 1.300 Houtenaren die via internet reageren op actuele onderwerpen.

De gemeente legt vragen voor aan het Burgerpanel. Zo krijgt de gemeente snel een beeld van wat er leeft onder de Houtense bevolking. De reacties van het panel kunnen aanleiding zijn om nieuw beleid te maken. Of om bestaand beleid aan te passen.

Totta Research verzorgt de technische ondersteuning. Dit onafhankelijk onderzoeksbureau verstuurt de vragenlijsten naar de leden van het Burgerpanel en begeleidt hen bij elk onderzoek.

Wilt u ook met enige regelmaat uw mening geven over Houtense kwesties? Meldt u dan aan als lid van het Burgerpanel, u bent van harte welkom.

Vragen over de inhoud van de onderzoeken kunt u stellen via burgerpanel@houten.nl

Onderzoeken

 • PDF icon Parkeren in de woonomgeving (467 KB)
  Onderzoek naar de ervaringen en tevredenheid met parkeren in de eigen buurt. Maart 2018
   
 • PDF icon Evaluatie winkeltijden (477 KB)
  In de gemeente Houten geldt sinds 1 maart 2015 een algehele vrijstelling voor de winkeltijden. De gemeente heeft onderzocht hoe inwoners en winkeliers de huidige openingstijden ervaren. December 2017
   
 • PDF icon Fietstransferia 2017 (595 KB)
  Onderzoek naar het gebruik en de tevredenheid met de fietstransferia in Houten. December 2017
   
 • PDF icon Beleving Bibliotheek (877 KB)
  Onderzoek naar hoe de dienstverlening van de bibliotheek door de Houtenaren wordt ervaren anno 2017. November 2017
   
 • PDF icon Een nieuwe naam en functie voor het Bibliotheekgebouw (762 KB)
  In dit onderzoek staat de nieuwe naam en functie voor het Bibliotheekgebouw aan het Onderdoor centraal. Juli 2017
   
 • PDF icon Belevingsonderzoek fietsweggebruikers (1.9 MB)
  De peiling maakt onderdeel uit van een landelijk fietsbelevingsonderzoek. Februari 2017.
   
 • PDF icon Fietsweggebruikers Deelrapport gemeenten (1002 KB)
   
 • PDF icon Vuurwerk en Fietstransferia (630 KB)
  Onderzoek naar de ervaringen van inwoners met vuurwerk tijdens de jaarwisseling en het gebruik van de fietstransferia. November 2016.
   
 • PDF icon Communicatie en Participatie juli 2016 (1.3 MB)
  Tweejaarlijks onderzoek naar de behoeften, wensen en tevredenheid van inwoners over de informatievoorziening door de gemeente en de mogelijkheden tot burgerparticipatie. Juli 2016.
   
 • PDF icon Evenementen en gezond bewegen in de Openbare ruimte (1.1 MB)
  Onderzoek naar de bekendheid en waardering van evenementen in Houten en de bekendheid en het gebruik van het sportparcours en de watertappunten. April 2016.
   
 • PDF icon Hondenbeleid en Fietstransferia (1.1 MB)
  Onderzoek naar de ervaringen met het hondenbeleid en het gebruik van de fietstransferia. December 2015.
   
 • PDF icon Bibliotheek Houten Omroep Houten en windmolens (879 KB)
  Onderzoek naar de waardering en wensen met betrekking tot de (toekomstige) bibliotheek. Ook is een kort kijk- en luisteronderzoek gehouden over de Omroep Houten. Tenslotte zijn enige vragen gesteld over windenergie en windmolens in Houten. Juli 2015.
   
 • PDF icon Verkeersveiligheid (1.3 MB)
  Onderzoek naar hoe inwoners de verkeersveiligheid in Houten ervaren: in de eigen straat, onveilige verkeerslocaties, fietsers, brommers en scooters. Februari 2015.
   
 • PDF icon De gemeentelijke kringloopwinkel en fietstransferia (1.1 MB)
  Onderzoek naar de ervaringen en tevredenheid met de kringloopwinkel en het gebruik van de fietstransferia. Januari 2015.
   
 • PDF icon Relatie inwoners en gemeente (1.3 MB)
  Een verkenning naar de (toekomstige) rol van de gemeente om samen met inwoners te komen tot een zo vitaal mogelijke samenleving. Daarnaast zijn enkele vragen gesteld over evenementen en voorzieningen, waaronder de bibliotheek. Januari 2015
   
 • PDF icon Duurzaam Houten 2014 (679 KB)
  Onderzoek onder inwoners naar wat er leeft op het gebied van duurzaamheid. Welke initiatieven spreken aan en waarom wel of niet? Wat is de samenleving zelf bereid te doen en wat kan de gemeente daarbij betekenen?
   
 • PDF icon Gemeentelijke communicatie 2013 (1 MB)
  Tweejaarlijks onderzoek naar de behoeften, wensen en tevredenheid van inwoners over de informatievoorziening door de gemeente en de mogelijkheden tot burgerparticipatie. September 2014.
   
 • PDF icon Toekomstvisie: Samen naar Houten 2025 (1.1 MB)
  Houtenaren is gevraagd hoe zij het wonen in Houten beleven en wat volgens hen de kernwaarden van Houten zijn. Verder konden de inwoners aangeven welke ontwikkelingen zij belangrijk vinden voor de toekomst van Houten. De resultaten zijn verwerkt in de PDF icon Toekomstagenda 2025 (12.5 MB). Zie voor meer informatie de pagina Toekomstvisie 2025. December 2013.
   
 • PDF icon Dienstverlening Publiekszaken en afvalinzameling (2.5 MB)
  Onderzoek naar de ervaringen van inwoners rondom de dienstverlening van de afdeling Publiekszaken en het “werken op afspraak”. Daarnaast zijn vragen gesteld over de informatievoorziening met betrekking tot afvalinzameling, inzameling van plastic afval en het afvalscheidingsstation. September 2013.
   
 • PDF icon Duurzaam Houten 2013 (1.3 MB)
  Onderzoek onder inwoners naar wat er leeft op het gebied van duurzaamheid. September 2013.
   
 • PDF icon Weekmarkt (3.7 MB)
  Onderzoek naar de ervaringen en wensen van inwoners met betrekking tot de weekmarkt in Houten. Januari 2013.
   
 • PDF icon Zondagopenstelling (1 MB)
  Onderzoek naar de mening en wensen ten aanzien van een eventuele wekelijkse zondagopenstelling van levensmiddelenwinkels. Juni 2012
   
 • PDF icon Dienstverlening Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (1.2 MB)
  Onderzoek naar de bekendheid en het gebruik van diverse hulpverlenende instellingen binnen de gemeente en de rol van het eigen netwerk bij een hulpvraag. Juni 2012.
   
 • PDF icon Fietstransferia (524 KB)
  Onderzoek naar de tevredenheid en het gebruik van de fietstransferia in Houten. Maart 2012.
   
 • PDF icon Verkeersveiligheid, brommeroverlast en parkeren (868 KB)
  Onderzoek naar onder meer verkeersgedrag, de verkeersveiligheid in de eigen straat, onveilige verkeerslocaties, brommeroverlast en parkeren. Februari 2012.
   
 • PDF icon Duurzaamheid (1.1 MB)
  Nulmeting onder inwoners naar wat er leeft op het gebied van duurzaamheid. December 2011.
   
 • PDF icon Gemeentelijke communicatie (456 KB)
  Tweejaarlijks onderzoek naar de behoeften, wensen en tevredenheid van inwoners over de informatievoorziening door de gemeente en de mogelijkheden tot burgerparticipatie. Juni 2011.
   
 • PDF icon Aanslag gemeentelijke belastingen (857 KB)
  Onderzoek naar de dienstverlening rondom de aanslag gemeentelijke belastingen. Mei 2011.
   
 • PDF icon Houten bezuinigingen rapportage (480 KB)
  Aan het burgerpanel zijn bezuinigingsvoorstellen voorgelegd op diverse beleidsterreinen. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de afweging waarop te bezuinigen. Maart 2011.
   
 • PDF icon Onderzoek Kieskompas Gemeenteraadsverkiezingen Houten (509 KB)
  Onderzoek naar hoe inwoners het Kieskompas hebben ervaren en in welke mate het heeft bijgedragen aan een hogere opkomst. Januari 2011.
   
 • PDF icon Bouwen zonder welstandsregels (256 KB)
  Onderzoek naar hoe de inwoners denken over de verschillende aspecten die een rol spelen bij welstandsvrij bouwen. Januari 2011.
   
 • PDF icon Sporten en Bewegen (633 KB)
  Onderzoek in hoeverre het sport- en beweegaanbod in de gemeente voldoet aan de vraag. Aanvullend is een verdiepingsonderzoek uitgevoerd onder de doelgroep 55+. Rapport: Sporten en bewegen en Verdiepingsonderzoek. Juli 2010.
  PDF icon Verdiepingsonderzoek Sporten en Bewegen 55+ (709 KB)
   
 • PDF icon Voetgangersgebied (875 KB)
  Onderzoek naar wat inwoners vinden van het voetgangersgebied in het centrum en het gebruik van vervoermiddelen door inwoners. Juli 2010.
  PDF icon Reisgedrag en Gebruik Vervoermiddelen (423 KB)

Print Icoon printen