Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Burgerpanel

Folder burgerpanel

Sinds maart 2007 kent de gemeente Houten een Burgerpanel. Dat is een groep van ruim 1.300 Houtenaren die via internet reageren op actuele onderwerpen.

De gemeente legt vragen voor aan het Burgerpanel. Zo krijgt de gemeente snel een beeld van wat er leeft onder de Houtense bevolking. De reacties van het panel kunnen aanleiding zijn om nieuw beleid te maken. Of om bestaand beleid aan te passen.

Totta Research verzorgt de technische ondersteuning. Dit onafhankelijk onderzoeksbureau verstuurt de vragenlijsten naar de leden van het Burgerpanel en begeleidt hen bij elk onderzoek.

Wilt u ook met enige regelmaat uw mening geven over Houtense kwesties? Meldt u dan aan als lid van het Burgerpanel, u bent van harte welkom.

Vragen over de inhoud van de onderzoeken kunt u stellen via burgerpanel@houten.nl

Onderzoeken

 • Fietstransferia 2018
  Onderzoek (Burgerpanel) naar het gebruik en de tevredenheid met de fietstransferia in Houten. Januari 2019.

 • Communicatie 2018
  Tweejaarlijks onderzoek naar de behoeften, wensen en tevredenheid van inwoners over de informatievoorziening door de gemeente. Juni 2018
   
 • Parkeren in de woonomgeving
  Onderzoek naar de ervaringen en tevredenheid met parkeren in de eigen buurt. Maart 2018
   
 • Identiteit en imago van de gemeente Houten onder inwoners (De Grote Houten enquête)
  Het onderzoek geeft inzicht in de identiteit van Houten en het imago van Houten onder inwoners. Januari 2018
   
 • Evaluatie winkeltijden
  In de gemeente Houten geldt sinds 1 maart 2015 een algehele vrijstelling voor de winkeltijden. De gemeente heeft onderzocht hoe inwoners en winkeliers de huidige openingstijden ervaren. December 2017
   
 • Fietstransferia 2017
  Onderzoek naar het gebruik en de tevredenheid met de fietstransferia in Houten. December 2017
   
 • Beleving Bibliotheek
  Onderzoek naar hoe de dienstverlening van de bibliotheek door de Houtenaren wordt ervaren anno 2017. November 2017
   
 • Een nieuwe naam en functie voor het Bibliotheekgebouw
  In dit onderzoek staat de nieuwe naam en functie voor het Bibliotheekgebouw aan het Onderdoor centraal. Juli 2017
   
 • Belevingsonderzoek fietsweggebruikers
  De peiling maakt onderdeel uit van een landelijk fietsbelevingsonderzoek. Februari 2017.
   
 • Fietsweggebruikers Deelrapport gemeenten
   
 • Vuurwerk en Fietstransferia
  Onderzoek naar de ervaringen van inwoners met vuurwerk tijdens de jaarwisseling en het gebruik van de fietstransferia. November 2016.
   
 • Communicatie en Participatie juli 2016
  Tweejaarlijks onderzoek naar de behoeften, wensen en tevredenheid van inwoners over de informatievoorziening door de gemeente en de mogelijkheden tot burgerparticipatie. Juli 2016.
   
 • Evenementen en gezond bewegen in de Openbare ruimte
  Onderzoek naar de bekendheid en waardering van evenementen in Houten en de bekendheid en het gebruik van het sportparcours en de watertappunten. April 2016.
   
 • Hondenbeleid en Fietstransferia
  Onderzoek naar de ervaringen met het hondenbeleid en het gebruik van de fietstransferia. December 2015.
   
 • Bibliotheek Houten Omroep Houten en windmolens
  Onderzoek naar de waardering en wensen met betrekking tot de (toekomstige) bibliotheek. Ook is een kort kijk- en luisteronderzoek gehouden over de Omroep Houten. Tenslotte zijn enige vragen gesteld over windenergie en windmolens in Houten. Juli 2015.
   
 • Verkeersveiligheid
  Onderzoek naar hoe inwoners de verkeersveiligheid in Houten ervaren: in de eigen straat, onveilige verkeerslocaties, fietsers, brommers en scooters. Februari 2015.
   
 • De gemeentelijke kringloopwinkel en fietstransferia
  Onderzoek naar de ervaringen en tevredenheid met de kringloopwinkel en het gebruik van de fietstransferia. Januari 2015.
   
 • Relatie inwoners en gemeente
  Een verkenning naar de (toekomstige) rol van de gemeente om samen met inwoners te komen tot een zo vitaal mogelijke samenleving. Daarnaast zijn enkele vragen gesteld over evenementen en voorzieningen, waaronder de bibliotheek. Januari 2015
   
 • Duurzaam Houten 2014
  Onderzoek onder inwoners naar wat er leeft op het gebied van duurzaamheid. Welke initiatieven spreken aan en waarom wel of niet? Wat is de samenleving zelf bereid te doen en wat kan de gemeente daarbij betekenen?
   
 • Gemeentelijke communicatie 2013
  Tweejaarlijks onderzoek naar de behoeften, wensen en tevredenheid van inwoners over de informatievoorziening door de gemeente en de mogelijkheden tot burgerparticipatie. September 2014.
   
 • Toekomstvisie: Samen naar Houten 2025
  Houtenaren is gevraagd hoe zij het wonen in Houten beleven en wat volgens hen de kernwaarden van Houten zijn. Verder konden de inwoners aangeven welke ontwikkelingen zij belangrijk vinden voor de toekomst van Houten. De resultaten zijn verwerkt in de Toekomstagenda 2025. Zie voor meer informatie de pagina Toekomstvisie 2025. December 2013.
   
 • Dienstverlening Publiekszaken en afvalinzameling
  Onderzoek naar de ervaringen van inwoners rondom de dienstverlening van de afdeling Publiekszaken en het “werken op afspraak”. Daarnaast zijn vragen gesteld over de informatievoorziening met betrekking tot afvalinzameling, inzameling van plastic afval en het afvalscheidingsstation. September 2013.
   
 • Duurzaam Houten 2013
  Onderzoek onder inwoners naar wat er leeft op het gebied van duurzaamheid. September 2013.
   
 • Weekmarkt
  Onderzoek naar de ervaringen en wensen van inwoners met betrekking tot de weekmarkt in Houten. Januari 2013.
   
 • Zondagopenstelling
  Onderzoek naar de mening en wensen ten aanzien van een eventuele wekelijkse zondagopenstelling van levensmiddelenwinkels. Juni 2012
   
 • Dienstverlening Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  Onderzoek naar de bekendheid en het gebruik van diverse hulpverlenende instellingen binnen de gemeente en de rol van het eigen netwerk bij een hulpvraag. Juni 2012.
   
 • Fietstransferia
  Onderzoek naar de tevredenheid en het gebruik van de fietstransferia in Houten. Maart 2012.
   
 • Verkeersveiligheid, brommeroverlast en parkeren
  Onderzoek naar onder meer verkeersgedrag, de verkeersveiligheid in de eigen straat, onveilige verkeerslocaties, brommeroverlast en parkeren. Februari 2012.
   
 • Duurzaamheid
  Nulmeting onder inwoners naar wat er leeft op het gebied van duurzaamheid. December 2011.
   
 • Gemeentelijke communicatie
  Tweejaarlijks onderzoek naar de behoeften, wensen en tevredenheid van inwoners over de informatievoorziening door de gemeente en de mogelijkheden tot burgerparticipatie. Juni 2011.
   
 • Aanslag gemeentelijke belastingen
  Onderzoek naar de dienstverlening rondom de aanslag gemeentelijke belastingen. Mei 2011.
   
 • Houten bezuinigingen rapportage
  Aan het burgerpanel zijn bezuinigingsvoorstellen voorgelegd op diverse beleidsterreinen. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de afweging waarop te bezuinigen. Maart 2011.
   
 • Onderzoek Kieskompas Gemeenteraadsverkiezingen Houten
  Onderzoek naar hoe inwoners het Kieskompas hebben ervaren en in welke mate het heeft bijgedragen aan een hogere opkomst. Januari 2011.
   
 • Bouwen zonder welstandsregels
  Onderzoek naar hoe de inwoners denken over de verschillende aspecten die een rol spelen bij welstandsvrij bouwen. Januari 2011.
   
 • Sporten en Bewegen
  Onderzoek in hoeverre het sport- en beweegaanbod in de gemeente voldoet aan de vraag. Aanvullend is een verdiepingsonderzoek uitgevoerd onder de doelgroep 55+. Rapport: Sporten en bewegen en Verdiepingsonderzoek. Juli 2010.
  Verdiepingsonderzoek Sporten en Bewegen 55+
   
 • Voetgangersgebied
  Onderzoek naar wat inwoners vinden van het voetgangersgebied in het centrum en het gebruik van vervoermiddelen door inwoners. Juli 2010.
  Reisgedrag en Gebruik Vervoermiddelen

Print Icoon printen