Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Amnesty International Houten

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten. Amnesty International in Houten zet zich vooral in voor het scholenwerk en het schrijven van brieven.

www.houten.amnesty.nl
info@houten.amnesty.nl
Ferdinand Hoogewoud
Hoefbladhof 78
3993 AT  Houten
030 - 637 9366

College de Heemlanden

Om het andere jaar neemt de Heemlanden deel aan het fondswervende Going Global project van Edukans, een stichting die onderwijsprojecten opzet in ontwikkelingslanden. Onderdeel van dit project is een bezoek van leerlingen aan het land waarvoor de opbrengst van het project van dat jaar is bestemd.

www.heemlanden.nl
heemland@heemlanden.nl
Coördinator Going Global
Postbus 224
3990 GA  Houten
030 - 637 9944<//a>

Fair Trade werkgroep Houten

Het doel van de werkgroep is het bevorderen van het gebruik van fairtrade producten in de gemeente Houten en het behalen en behouden van de titel 'Fairtrade Gemeente'.

http://www.fairtradegemeentehouten.nl/
Dhr. J. Jonker
Lijsterhaag 23
3993 AS  Houten
030 - 635 0737

Milieuwerkgroep Houten

De Milieu Werkgroep Houten is opgericht met het doel natuur, milieu en landschap te beschermen en om een bijdrage te leveren aan de bewustwording van en meningsvorming over milieuvraagstukken.

www.milieuwerkgroephouten.nl
info@milieuwerkgroephouten.nl
Dhr. D. Schipper
Schuilhoeve 26
3992 NT  Houten
030 - 288 9125

So Double U

So Double U is een groep van ongeveer 35 enthousiaste jongeren tussen de 12 en 20 jaar. Zij komen bij elkaar om te dansen en daarnaast geven ze ook regelmatig presentaties en workshops. Door middel van die presentaties en workshops wil So Double U mensen in contact brengen met het christelijk geloof en het Woord van God verspreiden.

http://www.pghouten.nl/jeugd/stepdancegroep 
Erik van Viegen
Muntslag 24
3991 WT  Houten
030 - 637 9949

Stichting Band met Band

Stichting Band met Band wil vanuit een christelijke levensovertuiging een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden en het welzijn van alle bevolkingsgroepen in het Roemeense dorp Band en van de zigeuners in Band in het bijzonder.

www.bandmetband.com
bandmetband@planet.nl
J. Hoetmer
Boekdrukkersgilde 12
3994 XV  HOUTEN
030 – 637 7388

Stichting Bichis-Bükkös

Bichis-Bükkös biedt Structurele hulp op gebied van landbouw, onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur. Diaconaat, steun aan kindertehuis in regio Bichis, Roemenië.

www.bichis.nl
z.koekoek@casema.nl
Z. Koekoek
Perengaarde 6
3992 JN  Houten
030 - 637 1862

Stichting Help Sierra Leone

De Stichting Help Sierra Leone wil de noodlijdende bevolking van Sierra Leone een helpende hand toesteken. Dit West-Afrikaanse land heeft jarenlang geleden onder een bloedige burgeroorlog. Het is één van de armste landen ter wereld.

www.stichtinghelpsierraleone.nl
info@stichtinghelpsierraleone.nl
Mw. M. van Helden
Stuiverslag 12
3993 TX  Houten
030 - 637 6868

Stichting Kiran Namaste

De Stichting Kiran Namaste richt zich met een emanciperend project op alleenstaande Nepalese moeders en hun kinderen. Het gaat om alleenstaande moeders uit de lage en midden kasten en hun kinderen in de leeftijd vanaf drie jaar.

www.kiran-namaste.nl
kiran@kiran-namaste.nl
Mw. I. Schilder-Verboom
Hoefbladhof  80
3991 GJ  Houten
030 - 634 3240

van Houten&co

Maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen en migranten in Houten. Deels uitgevoerd door deskundige vrijwilligers. Zij bieden begeleiding en ondersteuning aan vluchtelingen zodat die zelfredzaam aan de samenleving kunnen deelnemen.

www.vanhoutenenco.nl
m.groenewegen@vanhoutenenco.nl

Marion Groenewegen
Centrum Markant
Het Kant 199
3995 GZ Houten
030 - 7001574

Stichting Romadopt

Romadopt richt zich op hulpverlening aan de allerarmsten in Roemenië. Op dit moment is de stichting bezig een boerderij van de grond te krijgen om met de inkomsten daarvan de doelstelling te verwezenlijken.

ruudversluis.5@ziggo.nl
Dhr. Ruud Versluis
Provincialeweg 29
3998 JG  Schalkwijk
030 - 601 2146

Stop Aids Now

Rond Wereld Aidsdag op 1 december worden vanuit Houten regionale collectes voor Stop Aids Now georganiseerd.

ginny@ttpc.nl
mw. G. Mulder
Mathaakveld 15
3993 SP  Houten
030 - 635 3975

Sudanese Gospel Mission

De Sudanese Gospel Mission is opgericht door vluchtelingen uit Zuid-Soedan, die nu in Houten wonen. De kerkelijke gemeenschap ondersteunt de opbouw van scholen, kerken, landbouwprojecten, medisch hulp en de opvang van weeskinderen in verschillende provincies van Zuid-Soedan.

www.sudanesegospelmission.org
prayermount@hotmail.com
Dhr. C. Drale
Lobbendijk 16
3991 EC  Houten
030 - 634 1970

Unicef Comité Houten

ine.adolfsen@planet.nl
mw. I. Breukink-Adolfsen
Strandmeer 6
3994 ZS  HOUTEN
030 – 635 1455

Vastenaktie

De Vastenaktiegroep Houten zorgt elk jaar weer voor een boeiend project op de scholen inclusief gastspreker en leskist, maaltijd naar traditie van het land dat ondersteund wordt door parochianen, inzamelacties en publiciteit naar de Houtense gemeenschap.

www.houten.pj23.nl
j.v.impelen@kpnmail.nl
Dhr. J. van Impelen
Wagenhoeve 36
3992 PC  Houten
030 - 637 3715

Wees de Foto

Stichting Wees de Foto heeft als doel weeskinderen waar dan ook ter wereld hun eigen fotoalbum te geven.

www.weesdefoto.nl
info@weesdefoto.nl
Jan van Beijnhem
030 - 737 0009

Wellant College Houten

Het Wellant College heeft programma’s voor Internationale Uitwisseling tussen scholieren van het college en van buitenlandse middelbare scholen. Zo vond in 2009 bijvoorbeeld een uitwisseling plaats met Japan.

www.wellantmbo.nl/houten
t.westerveld@wellant.nl
Ton Westerveld
Randhoeve 2
3992 XH  Houten
030  637 7024

Wereldwinkel Houten

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en heerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals wevers, zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met uw aankoop helpt u hen daarbij.

www.houten.wereldwinkels.nl
info@houten.wereldwinkel.nl
Mw. Dymph van den Berg-Snijders
Het Rond 151
3995 DP  Houten
030 - 635 2248

Werkgroep Dorcas Houten

Dorcas is een internationale hulporganisatie die actief is in Oost-Europa en Afrika. Dorcas werkt bij voorkeur samen met lokale partners, zoals plaatselijke kerken of organisaties. Dorcas geeft via lokale partners vier soorten hulp: noodhulp, sociale hulp, structurele hulp, financiële adoptie.

www.dorcas.nl
t.v.veen@hetnet.nl
mw. T. van Veen
Wagenhoeve 3
3992 PA  Houten
030 - 666 3695

Werkgroep Goed Werk

Kansarmen van Derde Wereldlanden werk en inkomen bieden door verkoop van daar geproduceerde producten.

goedwerk@pghouten.nl
B. Schönfeldt
Perengaarde 4
3992 JN  Houten
030 - 637 2672

Werkgroep Houten multicultureel

Tegenwoordig wordt de multiculturele markt en het festival met optredens uit allerlei culturen georganiseerd in samenwerking met de Oranjevereniging. Ieder jaar is er een festival op Koninginnedag. Op deze wijze kunnen alle Houtenaren genieten van zang, dans en hapjes uit de hele wereld.

www.houten.pj23.nl
aem.hartman@gmail.com
mevr. A. Hartman-Deuling  

Print Icoon printen