Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Experiment centraal tellen van de stemmen

De gemeente Houten doet mee aan een experiment van het centraal tellen van de stemmen bij de komende verkiezingen van het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019.

Wat houdt het experiment in?

In een gemeente die deelneemt aan het experiment, voeren de stembureaus na de sluiting van de stemming om 21.00 uur in het stemlokaal alleen een voorlopige telling uit. Op grond daarvan kan op de avond van de stemming een voorlopige uitslag van de verkiezing bekend worden gemaakt. Die dient tevens als referentie voor de definitieve tellingen.

Het stembureau telt dus niet de stemmen die op de afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht: dat gebeurt de volgende dag op een centrale locatie, door een daarvoor aan te stellen gemeentelijk stembureau. Het gemeentelijk stembureau stelt van elk stembureau de uitslag vast. Als het gemeentelijk stembureau er zeker van is dat de stemopneming juist is uitgevoerd, maakt dit het proces-verbaal van de stemopneming voor de gemeente op. De kans dat daarna een hertelling door het centraal stembureau of het vertegenwoordigend orgaan nodig zal zijn, is door het volgen van deze procedure geringer. Immers eventuele fouten in de tellingen kunnen worden hersteld voordat het proces-verbaal van de gemeente definitief wordt vastgesteld.

Locatie en tijdstip

De Lichtboog, Kruisboog 22, 3994 AE  Houten.

Het startmoment van het tellen van de stemmen is op dit moment nog niet bekend. De telling is net als op de verkiezingsdag openbaar.

Print Icoon printen