Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Kiezerspas

Bent u niet in de gelegenheid om uw stem in uw eigen gemeente uit te brengen? U wil toch stemmen?  Met een kiezerspas kunt u stemmen in elk stembureau binnen Nederland.

Hoe aan te vragen?

  1. U kunt tot 12.00 uur op de dag vóór de verkiezing (woensdag 22 mei 2019).
    een mondeling verzoek doen om uw oproepingskaart te laten omzetten in een kiezerspas. Hiervoor moet u zich persoonlijk met uw stempas melden bij de balie Burgerzaken.
  2. U kunt uiterlijk 20 mei 2019 een schriftelijk verzoek doen om uw stem op een ander stembureau te mogen uitbrengen. Dit verzoek moet worden gedaan bij de gemeente waar u op 9 april 2019 staat/stond ingeschreven. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij elke gemeente in Nederland.

Heeft u toestemming om in een ander stembureau te gaan stemmen? Dan kan deze kiezerspas omgezet worden in een zogenaamde onderhandse volmacht. Zie voor meer informatie onder Stemmen bij volmacht.

Zorg ervoor dat uw formulier volledig is ingevuld en voorzien van de benodigde handtekening(en)!

Na het downloaden kunt u de formulieren invullen en aan de gemeente sturen. Dat kan per e-mail: verkiezingen@houten.nl of per post: Gemeente Houten, Verkiezingen, Postbus 30, 3990 DA Houten

Print Icoon printen