Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Kiezerspas

Bent u niet in de gelegenheid om uw stem in uw eigen gemeente uit te brengen? U wil toch stemmen? Met een kiezerspas kunt u stemmen in elk stembureau binnen Nederland.

Hoe aan te vragen?

  1. U kunt tot vijf dagen voor de verkiezingen een schriftelijk verzoek doen om uw stem op een ander stembureau te mogen uitbrengen. Dit verzoek moet worden gedaan bij de gemeente waar u op 5 februari 2018 staat/stond ingeschreven.
  2. Een mondeling verzoek kunt u indienen tot dinsdag 20 maart 2018 12.00 uur. Hiervoor moet u zich persoonlijk met uw stempas melden bij de balie Burgerzaken van het gemeentehuis.

Heeft u toestemming om in een ander stembureau te gaan stemmen? Dan kan deze kiezerspas omgezet worden in een zogenaamde onderhandse volmacht. Zie voor meer informatie onder Stemmen bij volmacht.

Zorg ervoor dat uw formulier volledig is ingevuld en voorzien van de benodigde handtekening(en)! Het formulier vindt u aan de rechterzijde van deze pagina.

Na het downloaden kunt u de formulieren invullen en aan de gemeente sturen. Dat kan per email: verkiezingen@houten.nl of per post: Gemeente Houten, Verkiezingen, Postbus 30, 3990 DA Houten

Print Icoon printen