Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Stemmen bij volmacht

U kunt iemand anders voor u laten stemmen. U verleent diegene dan een volmacht. De persoon die u wilt laten stemmen moet in Houten wonen en een stempas hebben

Hoe werkt dit?

  • Zowel de kiezer als de gemachtigde ondertekent de achterzijde van de stempas of kiezerspas;
  • De kiezer draagt de omgezette stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over;
  • Ook moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien;
  • Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf;
  • Tot aan het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, kan de volmachtgever de volmacht intrekken.
  • Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. Het uitbrengen van de volmachtstem moet tegelijk  met de eigen stem gebeuren.

Schriftelijke volmacht aanvragen (gemachtigde woont in Nederland)

Het indienen van het machtigingsverzoek kan tot 20 mei 2019 voor het Europees Parlement.

Zorg ervoor dat uw formulier volledig is ingevuld en voorzien van de benodigde handtekening(en)!

Na het downloaden kunt u de formulieren invullen en aan de gemeente sturen. Dat kan per e-mail: verkiezingen@houten.nl of per post: Gemeente Houten, Verkiezingen, Postbus 30, 3990 DA Houten

Print Icoon printen