Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Zittingen hoofd- en centraal stembureau

Op 5 februari 2018 hebben de groeperingen die aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 deelnemen, hun kandidatenlijsten en bijbehorende stukken bij het centraal stembureau ingeleverd. Deze lijsten (en, indien vereist, de daarbij behorende ondersteuningsverklaringen) liggen vanaf 6 februari 2018 (na 16.00 uur) in het gemeentehuis ter inzage.

Op 9 februari 2018 om 16.00 uur is in het gemeentehuis een openbare zitting geweest van het centraal stembureau. Het centraal stembureau heeft beslist over:

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering
  • de nummering van de kandidatenlijsten.

Op 23 maart 2018 om 10.00 uur is in het gemeentehuis een openbare zitting van het centraal stembureau. Het centraal stembureau maakt dan officieel de uitslag van de verkiezing bekend. Na de zitting wordt het proces-verbaal op www.houten.nl gepubliceerd.

PDF icon Bekijk de kandidatenlijsten (408 KB)

Print Icoon printen