Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Vreemdelingenpaspoort en vluchtelingenpaspoort

Een vreemdelingenpaspoort en een vluchtelingenpaspoort zijn reisdocumenten voor inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben.

Uw verblijfsstatus bepaalt welk document u kunt aanvragen. De verblijfstatus staat op uw vreemdelingenpas.

Maak online een afspraak voor het aanvragen van een vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort.

Meenemen

  • Een geldig verblijfsdocument
  • Een eventueel in uw bezit zijnde eerder afgegeven reisdocument.
  • Een goede pasfoto. Zie voor meer informatie: www.paspoortinformatie.nl
  • Als u minderjarig bent, een door uw (beide) ouder(s) ondertekend toestemmingsformulier met een geldig legitimatiebewijs.
  • Als u onder curatele staat moet de curator schriftelijk toestemming geven.

Kosten vluchtingen- of vreemdelingenpaspoort (tot 5 jaar geldig)

Kostenoverzicht
ProductKosten
Vluchtingen- of vreemdelingenpaspoort € 51,45

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met het gemeentehuis via nummer (030) 639 2 611.
De medewerkers kunnen u precies uitleggen hoe u de reisdocumenten kan aanvragen.

Beoordeling

De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en het Ministerie van Buitenlandse zaken beoordelen uw aanvraag vreemdelingenpaspoort. U moet aantonen dat u bij uw eigen autoriteiten geen paspoort kunt krijgen. Houdt u rekening met een afgiftetermijn van enige maanden.

De gemeente beoordeelt een aanvraag voor een vluchtingenpaspoort.

Print Icoon printen