Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn en een attestatie de vita zijn het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is.

U kunt dit nodig hebben voor pensioenfondsen, verzekeraars of andere uitkerende instanties.

Er zijn twee soorten documenten:

  • Bewijs van in leven zijn: Dit is alleen voor gebruik in Nederland.
  • Attestatie de vita: Deze is voor gebruik in het buitenland.

Bewijs van in Leven zijn

Staat u ingeschreven bij de gemeente Houten, dan kunt u het bewijs digitaal aanvragen of afhalen bij het gemeentehuis aan de balie. Let op! Heeft u dit document nodig voor uw pensioenfonds dan moet je u hiervoor een afspraak maken.

 “Bewijs van in leven zijn” digitaal aanvragen.

U logt in met DigiD en betaalt direct met IDEAL

Afspraak maken

U kunt het bewijs ook aan de balie aanvragen. U moet hiervoor een afspraak maken.

Attestatie de Vita

Staat u ingeschreven bij de gemeente Houten, dan kunt u het de Attestatie de Vita alleen afhalen bij het gemeentehuis aan de balie. U moet hiervoor een afspraak maken

Afspraak maken

Meenemen voor de aanvraag

Wanneer u een afspraak heeft gemaakt bij het gemeentehuis aan de balie, dan neemt u mee:

  • Geldig legitimatiebewijs;
  • Pinpas voor de betaling, als dat mogelijk is.
  • Vraagt u de verklaring of de attestatie aan voor een pensioenfonds? Neem dan de brief van het pensioenfonds mee waarin staat dat hierom gevraagd wordt. In dit geval is de verklaring gratis.

U krijgt het document direct mee.

Kosten

Kostenoverzicht
Product Kosten
Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita € 11,05

Print Icoon printen