Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Bewijs van in leven zijn

Een “bewijs van in leven zijn” is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Het is een schriftelijk bewijs dat de burger in leven is. Een “bewijs van in leven zijn” kan nodig zijn voor pensioenfondsen, verzekeraars of andere uitkerende instanties.

De verklaring van in leven zijn is alleen geldig voor gebruik bij Nederlandse instanties.

Vraagt een buitenlandse instelling om een bewijs van in leven zijn? Dan vraagt u een zogenaamde Attestatie de Vita aan. Een Attestatie de Vita moet u persoonlijk aan de balie aanvragen. In de attestatie de vita staat dat u in leven bent verschenen aan de balie.

Heeft u het bewijs van in leven zijn/de Attestatie de Vita nodig voor pensioendoeleinden? En u heeft een brief van een pensioenfonds van een EU-land dat u de genoemde verklaring moet overleggen? Dan zijn hier geen kosten aan. Het is dan niet mogelijk om de aanvraag  digitaal aan te vragen. U moet de verklaring persoonlijk aan te vragen aan de balie.

Aanvragen

Vraag uw “Bewijs van in leven zijn” digitaal aan.

Langskomen bij de balie op het gemeentehuis

 U moet hiervoor een afspraak maken

Kosten

Kostenoverzicht
Product Kosten
Bewijs van in leven zijn € 11,05

Print Icoon printen