Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt de gemeente vragen om uw persoonsgegevens geheim te houden voor andere instellingen en organisaties dan overheids- en maatschappelijke organisaties. Dit zijn bijvoorbeeld een advocaat die u een dagvaarding wil sturen. Of de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie, die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen. Verder kunnen dit niet-commerciële instellingen zijn, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren.  

De gemeente geeft belangrijke wijzigingen in uw gegevens automatisch door aan diverse overheids- en maatschappelijke organisaties. Dat kunt u niet voorkomen. Gemeenten zijn verplicht dat te doen. Denk aan pensioenfondsen of de belastingdienst.  

De gemeente geeft  nooit gegevens door aan commerciële instellingen.  

BRP-gegevens

De gemeente houdt persoonsgegevens van inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Adres, nationaliteit, wel of niet getrouwd, wel of geen kinderen – het staat allemaal in uw BRP-gegevens.

Het is belangrijk dat uw BRP-gegevens juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neem dan contact op met de afdeling Dienstverlening via (030) 63 92 611. Daarnaast kunt u de folder ‘De basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u’ downloaden. Hierin staat meer informatie over uw rechten en plichten in het kader van de basisadministratie. 

Print Icoon printen