Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Uittreksel Burgerlijke Stand

Een burger kan bij de gemeente een uittreksel burgerlijke stand aanvragen. De burgerlijke stand is een overzicht van belangrijke gebeurtenissen (zogenaamde rechtsfeiten) in het leven. U kunt daarbij denken aan geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding en partnerschapsregistratie. Op een uittreksel van burgerlijke stand wordt zo´n rechtsfeit vermeld.

Naast een uittreksel kunt u ook een afschrift van de burgerlijke stand krijgen (dit is een gewaarmerkte fotokopie). Een afschrift kunt u krijgen voor bijvoorbeeld stamboomonderzoek.

Voorwaarden

Een uittreksel burgerlijke stand kunt u aanvragen als u kunt aantonen daarbij ´gerechtvaardigd belang´ te hebben. Heeft het uittreksel betrekking op uzelf, dan is dit belang duidelijk aanwezig. Als u een uittreksel over een andere persoon aanvraagt, heeft u een document nodig waaruit het gerechtvaardigd belang van uw aanvraag blijkt.

Personen met een gerechtvaardigd belang zijn:

 • Personen op wie de akte betrekking heeft.
 • Een gemachtigde van deze personen.
 • Kinderen of ouders van de persoon waarop de akte betrekking heeft.
 • De erfgenamen.
 • De echtgenoot of echtgenote.
 • De geregistreerde partner.
 • De wettelijk vertegenwoordiger.
 • Degene die het nodig heeft in het kader van een gerechtelijke procedure.
 • Degene die het nodig heeft in verband met een huwelijkssluiting/partnerschapsregistratie

Voorbeelden

Voorbeelden van een uittreksel zijn:

 • Een uittreksel uit het geboorteregister. Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand is geboren.
 • Een uittreksel uit het huwelijks/echtscheidingsregister (partnerregistratie). Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand is getrouwd of gescheiden.
 • Een uittreksel uit het overlijdensregister. Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand overleden is.   

Aanvraag

Een uittreksel burgerlijke stand vraagt u aan in de gemeente waar het rechtsfeit heeft plaatsgevonden, dus dáár waar iemand geboren, getrouwd of overleden is.

Naast het aanvragen van het uittreksel aan de balie van de afdeling Dienstverlening (op afspraak)  kunt dit ook doen via het digitaal loket. Hiervoor moet u in het bezit zijn van een DigiD code. 

Maak online een afspraak

Voor de aanvraag van een uittreksel Burgerlijke Stand kunt u direct online een afspraak maken.

Aanpak

U heeft een geldig identiteitsbewijs nodig voor een aanvraag uittreksel Burgerlijke Stand. Kosten Zie het overzicht leges.

Print Icoon printen