Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Verklaring omtrent gedrag via werkgever of zelf

U heeft soms een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig voor een nieuwe baan, een visum of verhuizing naar het buitenland. Een VOG is een bewijs van goed gedrag. U kunt de verklaring online aanvragen of op papier aan de balie van het gemeentehuis. De aanvraag via uw werkgever is goedkoper.

Aanvragen VOG via uw werkgever

  • Werkgevers kunnen een VOG aanvragen rechtstreeks bij de Dienst Justis. 
  • U ontvangt vervolgens een e-mail van de Dienst Justis met de mededeling dat voor u een VOG wordt aangevraagd.
  • Via een link in deze e-mail ziet u uw gegevens. U moet inloggen met uw DigiD en bevestigen dat uw gegevens kloppen.

VOG zelf aanvragen

Staat u ingeschreven bij de gemeente Houten, dan kunt u de verklaring digitaal aanvragen of aanvragen bij het gemeentehuis aan de balie.

VOG digitaal aanvragen

U logt in met DigiD en betaalt direct met IDEAL.

U kunt de verklaring ook aan de balie aanvragen. U moet hiervoor een afspraak maken.

Afspraak maken VOG aanvraag

U neemt mee:

Beoordeling door ministerie van Veiligheid en Justitie

De gemeente controleert het formulier. Nadat de VOG betaald is, stuurt de gemeente het aanvraagformulier naar de Dienst Justis. Zij beoordelen de aanvraag. Binnen vier weken ontvangt u de VOG of de afwijzing per post.

Kosten Verklaring omtrent gedrag

Kostenoverzicht
Soort product Kosten
Verklaring omtrent eigen gedrag € 41,35
Aanvraag via werkgever € 33, 85

Regeling voor vrijwilligers

Vrijwilligers die voor een organisatie werken met kinderen en/of mensen met een verstandelijke beperking kunnen in aanmerking komen voor een gratis VOG. Hiervoor moet de vrijwilligersorganisatie zich aanmelden voor de regeling bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Aanvraag VOG vrijwilligers

VOG gastouderopvang

Iedereen die woont of werkt in de kinderopvang, moet zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang (PRK). Dat geldt ook voor mensen die tijdens kantooruren structureel aanwezig zijn in de kinderopvang. Voor die inschrijving in het PRK heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Lees op de website van rijksoverheid de informatie die u hierover moet weten.

VOG voor zzp’er

Ben je zelfstandige zonder personeel (zzp’er)? Dan vraag je geen VOG RP aan, maar een VOG voor natuurlijke personen (NP) voor degene voor wie je de opdracht uitvoert.

Als zzp’er kun je niet voor jezelf een VOG aanvragen. De gegevens van de aanvrager en die van de belanghebbende mogen niet hetzelfde zijn. Je kunt bijvoorbeeld een (eerste) opdrachtgever of iemand van je maatschap vragen de VOG in te vullen. Als je bij een maatschap zit, kun je de maatschap als belanghebbende invullen.

Download het aanvraagformulier op de website van de Dienst Justis

Aanvraag vanuit het buitenland

Als u in het buitenland woont dan moet u de aanvraag rechtstreeks bij Dienst Justis indienen. Kijk voor meer informatie op de website van de Dienst Justis.

Print Icoon printen