Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Veilig

ondermijning

Ondermijning

De onderwereld maakt gebruik van de faciliteiten van de bovenwereld. Dat is ondermijning. De volgende thema’s horen bij ondermijning: mensenhandel- en smokkel, criminele motorbendes, witwassen en fraude en drugs. Om ondermijning tegen te gaan is ook uw hulp nodig.

Meer weten? Kijk op:

Veiligheidsbeeld Houten 2018

Het totaal aantal misdrijven in Houten is in 2018 met 3% afgenomen ten opzichte van 2017. Over de afgelopen vijf jaar zien we een dalende lijn in de geregistreerde criminaliteit in Houten. Ook in de landelijke cijfers zien we deze trend terug. De veiligheidsbeleving blijft hoog. Houtenaren geven hun gemeente gemiddeld een 7,8 voor de veiligheid.

De daling van het aantal misdrijven in 2018 komt vooral door de afname van:

  • het aantal woninginbraken (-38%)
  • fietsdiefstallen (-26%)
  • vernielingen (-22%)
  • Autokraak (21%)

Inbraak in bedrijven (60%) namen toe. Het aantal gevallen van zakkenrollen verdubbelde van 2 naar 4. In de hele regio Midden-Nederland is het aantal misdrijven afgenomen (-4%).

Woninginbraken

Het aantal woninginbraken is in 2018 opnieuw fors gedaald. Vooral het aantal pogingen tot woninginbraak is in het eerste half jaar sterk gedaald (-61%). Het aantal woninginbraken is op het laagste niveau van de afgelopen 10 jaar.

Geweld  

Het aantal geweldsmisdrijven is in 2018 gelijkgebleven met het niveau van 2017. Uitzondering hierop is het aantal geregistreerde gevallen van huiselijk geweld. Dat daalde, net als het jaar ervoor, met 15%. Het aantal zedendelicten steeg van 9 naar 15.

Jeugd  

Het aantal meldingen van jeugdoverlast is in 2017 met 4 procent afgenomen. Regionaal is het aantal meldingen sterker gedaald (-20% ten opzichte van 2017).   

Veelvoorkomende criminaliteit  - autokraak

Na een forse daling in 2017 is het aantal aangiften van autokraak in 2018 opvallend gestegen (21%). Toch ligt het niveau nog steeds ruim onder dat van 2015 en 2016. Het overgrote deel van de autokraken gebeurt op de parkeerplaatsen aan de Meidoornkade. In 2019 onderzoeken wij opnieuw wat we nog meer kunnen doen om autokraken te bestrijden.

Het aantal fietsdiefstallen is behoorlijk gedaald ten opzichte van 2017 (-26%). In het afgelopen jaar liep de campagne ‘Stop fietsdiefstal’. Die spoorde inwoners aan om een tweede (los) kettingslot te gebruiken. Wie zijn (vooral elektrische) dure fiets beter op slot zet, verkleint de kans op diefstal behoorlijk.

Samenwerken aan veiligheid  

De gemeente werkt samen met haar partners hard aan een veilige leefomgeving. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben wij ook uw hulp bij nodig. U kunt zelf maatregelen treffen waardoor dieven minder kans op succes hebben. Zorg er bijvoorbeeld voor dat u geen losse, waardevolle goederen in uw auto laat liggen.

Bent u al lid van Veilig Houten buurtpreventie? Aanmelden doet u via www.veilighouten.nl.

Ziet u mensen die zich verdacht ophouden bij geparkeerde auto’s en vertrouwt u het niet? Bel direct alarmnummer 112, en geef het signalement en de looprichting van de verdachten door. Daarna kunt u uw melding ook in de buurtpreventiegroep doorgeven.

Help mee om de pakkans van criminelen te vergroten. Door samen in de wijk goed op te letten. En door bij verdachte situaties de politie te bellen en de buurtpreventie-app te gebruiken.

De veiligheidscijfers voor Houten over 2018 vindt u rechtsboven op deze pagina.

Print Icoon printen