Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Rampenplan

In geval van een ramp treedt het gemeentelijke rampenplan in werking en coördineert de gemeente communicatie en hulpverlening: gemeente, politie, brandweer, GGD en vele andere partijen werken nauw samen om de inwoners te informeren en waar nodig bij te staan. 

Rampen en crises voorkomen en bestrijden

De gemeente zet zich, samen met politie, brandweer en de ambulancedienst in, om rampen en ernstige ongevallen te voorkomen en – als het nodig is – te bestrijden.

Crises voorkomen

De gemeente spant zich vanzelfsprekend in om zoveel mogelijk grootschalige incidenten en crises te voorkomen, bijvoorbeeld door:

  • de bevolking voor te lichten
  • vergunningen verplicht te stellen, te controleren en te handhaven
  • gemeenteambtenaren op te leiden en te trainen

Crises bestrijden

Ondanks alle inspanningen kan het toch een keer mis gaan. Als er een kleine of grote ramp gebeurt, is de gemeente goed voorbereid om de crisis te beheersen. Dat betekent dat de gemeente te allen tijde in staat is om snel en effectief hulp te bieden maatregelen treffen om de gevolgen te beperken, zoals:

  • opvang van de bevolking
  • zorg en nazorg van de bevolking
  • registratie slachtoffers
  • registratie schadegevallen

Noodhulpverlening

Het zogenoemde crisisbeheersingsplan beschrijft de noodhulpverlening en de noodmaatregelen. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de gemeente ontwikkelen en actualiseren dit masterplan continu.

Print Icoon printen