Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Veilig Ondernemen

Met het Keurmerk Veilig Ondernemen werken gemeente, jongerenwerk, politie en ondernemers samen aan de veiligheid binnen een winkelgebied. Samen kunnen we vandalisme, agressie en diefstal op korte en lange termijn tegengaan.

Keurmerk Veilig Ondernemen winkelcentrum Het Rond

Begin 2012 is het Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelcentrum het Rond gestart. Elk jaar komt de projectgroep KVO zesmaal bij elkaar voor overleg. De projectgroep bespreekt de voortgang van diverse veiligheidsonderwerpen. Over die onderwerpen zet de projectgroep acties uit naar de deelnemende partijen. Dit gebeurt onder meer op basis van een schouw in het winkelcentrum.

Doelstelling

Ondernemersvereniging Het Rond werkt samen met winkeliers, gemeente, politie, VRU, Altera Vastgoed, DTZ Zadelhoff namens de eigenaar, jongerenwerk van Houten&Co, horecaondernemers en Viveste aan een veilig winkelgebied: niet alleen voor bezoekers, maar ook voor de winkeliers en hun personeel. De doelstelling is een schoon, heel en veilig winkelcentrum. Het gaat dan bijvoorbeeld om afspraken over betere verlichting, extra surveillance, extra schoonmaak of het instellen van een burenbelsysteem. Eind november 2012 heeft het centrumgebied de eerste ster behaald van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelgebieden. Dit onderzoek werd uitgevoerd door het KIWA, een onafhankelijke organisatie voor hooggekwalificeerde certificering.

Behaalde successen

 • projecten tegen kauwgumvervuiling
 • projecten tegen groot/klein zwerfafval
 • projecten tegen peuken op straat
 • projecten tegen winkeldiefstal
 • projecten aanbrengen verlichting tegen donkere/onveilige locaties
 • projecten voor het verbeteren van de los- en laadplaatsen leveranciers
 • projecten verbetering parkeren rondom het centrum
 • trainingen voor ondernemers tegen agressie en geweld
 • samenwerken bij situaties zoals ontruimingen

Tweede ster KVO

Op woensdag 3 februari heeft winkelcentrum Het Rond de Tweede Ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontvangen. In november 2015 is er een audit gehouden, waarin beoordeeld wordt of de voorgenomen activiteiten in de maatregelenmatrix 2013- 2015 goed zijn uitgevoerd in het kader van ‘een schoon-heel-veilig winkelgebied’. Ook is gekeken hoe de samenwerking tussen de betrokken partijen is verlopen. Deze audit heeft een positief resultaat opgeleverd, waarmee het centrum de tweede KVO-ster heeft verdiend.

Whatsapp groep ondernemers

Voor het doen van een melding van onraad of verdachte situaties in het winkelcentrum is een Whatsapp groep in het leven geroepen welke alleen voor ondernemers toegankelijk is. Ongeveer 25 ondernemers zijn deelnemer binnen de Whatsapp groep. Wanneer er zich een verdachte situatie voordoet kunnen ondernemers elkaar snel en effectief via de Whatsapp hiervan op de hoogte brengen.

Wat kunt u doen?

Als winkelier of bezoeker van het winkelcentrum kunt u op verschillende manieren meehelpen om de veiligheid en leefbaarheid in het winkelgebied te vergroten:

 • Spreek mensen aan op ongewenst gedrag.
 • Geef zwerfvuil dat een gevaarlijke situatie veroorzaakt door aan het Meldpunt Openbare Ruimte, telefoon: 0800 3990 000 (24 uur per dag, 7 dagen per week).

 • Meld voortdurende of terugkerende regelmatige overlast door jongeren bij het Meldpunt Jeugd en Veiligheid (geef op het digitale formulier eventueel aan dat u anoniem wilt blijven).

 • Meld acute, niet levensbedreigende of spoedeisende overlast bij de politie, telefoon 0900 8844. Geef overlast door jongeren óók door aan het Meldpunt Jeugd en Veiligheid (geef op het digitale formulier aan dat u ook de politie heeft gebeld).

 • Telt elke seconde? Bent u bijvoorbeeld slachtoffer of getuige van een levensbedreigende situatie of misdrijf? Bel dan met het alarmnummer 1-1-2.

Link


Print Icoon printen