Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Cameratoezicht

Op deze pagina vindt u informatie over cameratoezicht in de gemeente Houten. Het algemene doel van cameratoezicht is het verhogen van de veiligheid in een van te voren afgebakend gebied.

Wat mag wel?

De gemeente mag gebruikmaken van cameratoezicht op openbare plaatsen, zoals bij uitgaanscentra. Maar dat mag alleen als andere maatregelen niet voldoende zijn. Gemeenten zetten bijvoorbeeld cameratoezicht in om de criminaliteit in het centrum te verminderen.

Cameratoezicht op openbare plaatsen

De overheid mag alleen gebruik maken van cameratoezicht voor:

  • de handhaving van de openbare orde;
  • de verkeersveiligheid;
  • de opsporing van criminaliteit.

Cameratoezicht op de werkvloer of in winkels

Cameratoezicht op de werkvloer of in winkels mag alleen als dat echt nodig is. Bijvoorbeeld voor bescherming tegen diefstal of beschadiging. Dat kunnen camera’s bij de ingang, bij de schappen of bij de kassa zijn. Of in het magazijn.

De winkeleigenaar of de werkgever moet duidelijk aangeven dat er een videocamera hangt. Is het niet duidelijk dat er cameratoezicht is? Dan is hij strafbaar. Als er veel wordt gestolen mag iemand wel gebruikmaken van cameratoezicht dat niet is gemeld. Dit mag alleen als het niet op een andere manier lukt om een eind te maken aan diefstal. Lees hier meer over de Do's & don'ts bij cameratoezicht op de werkvloer.

Cameratoezicht in en rond een woning

Een woningbouwcorporatie mag gebruik maken van cameratoezicht om een woning of een flat te beveiligen. Maar de corporatie moet dat dan met een bord of sticker kenbaar maken. Cameratoezicht moet stoppen bij de voordeur en de ramen. Op de straat mag geen camera gericht staan. Dit is om de privacy van voorbijgangers te beschermen.

In en rond woningen kunnen camera's opgehangen worden om eigendommen te beveiligen en bewoners te beschermen. Zowel organisaties, zoals woningbouwverenigingen, als particuliere bewoners kunnen besluiten camera’s plaatsen. Dit is niet verboden, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Wat mag niet?

Als u een camera ophangt,  moet u ervoor zorgen dat de camera zo min mogelijk op de openbare weg, of op eigendommen van anderen is gericht.

Is een camera wel (deels) gericht op een (deel) van de openbare weg? Of filmt iemand bijvoorbeeld de tuin van de buurman? Dan is de Europese privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en houdt de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht.

Een belangrijke voorwaarde voor de inzet van camerabewaking is: dat u duidelijk moet aangeven dat er een videocamera aanwezig is. Doet u dit niet, dan bent u strafbaar. Niet gemeld cameratoezicht is alleen toegestaan als er veel gestolen wordt. En als andere maatregelen niet geholpen hebben om dit op te lossen.

Het beleid

De gemeente Houten is terughoudend als het gaat om cameratoezicht. Wij kiezen ervoor om eerst andere middelen in te zetten om de openbare orde te bewaren en overlast te voorkomen.

(Flexibel) cameratoezicht

Gemeenten kunnen zelf bepalen welke vorm van cameratoezicht – al dan niet op vaste plaatsen – wenselijk is. Op deze manier is maatwerk mogelijk en kan de veiligheid in de publieke ruimte verbeteren. Gemeenten mogen verplaatsbare camera’s inzetten om de openbare orde te bewaken. Dit heet flexibel cameratoezicht. De camera’s staan op een verplaatsbaar onderstel. Flexibel cameratoezicht levert tijdwinst op, omdat niet meer voor elke verplaatsing een aparte procedure hoeft te worden gevolgd.

De burgemeester wijst een gebied aan waarbinnen de camera’s geplaatst of verplaatst kunnen worden. Dat gebied mag niet groter zijn dan strikt noodzakelijk voor de handhaving van de openbare orde. Bijvoorbeeld een plein of enkele straten. Borden moeten het publiek informeren over het toezicht met camera’s. De burgemeester trekt de gebiedsaanwijzing in als het cameragebruik niet meer nodig is.

Camera in beeld

De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’. Met deze databank kan de politie nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad (bijvoorbeeld een woninginbraak) zich camera’s bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben. Hierdoor kunnen daders sneller worden gepakt. Voor meer informatie kunt u de website van de politie benaderen.

Print Icoon printen