Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Jongerenoverlast voorkomen

Jongeren ontmoeten elkaar op straat, trekken met elkaar op, maken plezier en ruzie. Dit hoort bij hun ontwikkeling naar volwassenheid. Van de meeste jongeren zult u geen of weinig last hebben. Helaas zijn er soms groepen jongeren die wel hinder veroorzaken, bijvoorbeeld door herrie te maken, door intimiderend gedrag, door vandalisme en/of door rommel achter te laten.

Wat kunt u doen?

Als bewoner van Houten kunt u op verschillende manieren meehelpen om jongerenoverlast in uw buurt te beperken en de veiligheid en leefbaarheid te vergroten:

  • Spreek jongeren aan op hun gedrag.
  • Ziet u ergens achtergelaten zwerfvuil dat een gevaarlijke situatie veroorzaakt (bijvoorbeeld kapot glas op speellocatie)? Geef dit dan door aan het Meldpunt Openbare Ruimte, telefoon: 030-6392101 (24 uur per dag, 7 dagen per week).
  • Ervaart u regelmatig overlast van jongeren in de openbare ruimte? Meld dit bij het Meldpunt Jeugd en Veiligheid. Als u anoniem wilt blijven, kunt u dat op het digitale formulier aangeven.
  • Ervaart u acute overlast door jongeren die niet levensbedreigend of spoedeisend is? Meld dit dan bij de politie, telefoon 0900 8844.
    Geef de overlast óók door aan het Meldpunt Jeugd en Veiligheid. Geef op het digitale formulier aan dat u ook de politie heeft gebeld.
  • Telt elke seconde? Bent u bijvoorbeeld slachtoffer of getuige van een levensbedreigende situatie of misdrijf? Bel dan met het alarmnummer 1-1-2.

Meldpunt Jeugd & Veiligheid

Het meldpunt Jeugd & Veiligheid wil de jongeren die, en de plekken waar jongeren overlast veroorzaken, in beeld krijgen. In samenspraak bepalen gemeente, politie en jongerenwerk de maatregelen.

Print Icoon printen