Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Melden overlast of schade

Melden schade en zwerfvuil: melding openbare ruimte

Meld kapot straatmeubilair, zwerfvuil enzovoorts bij het Meldpunt Openbare Ruimte, telefoon: 030-6392101 (voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar).

Melden acute overlast

Ervaart u acute overlast die niet levensbedreigend of spoedeisend is? Meld dit dan bij de politie, telefoon 0900 88 44.

Is de overlast dusdanig dat elke seconde telt? Bent u bijvoorbeeld slachtoffer of getuige van een levensbedreigende situatie of misdrijf? Bel dan met het alarmnummer 1-1-2.

Melden jongerenoverlast

Ervaart u regelmatig overlast van jongeren in de openbare ruimte? Meld dit bij het Meldpunt Jeugd en Veiligheid. Als u anoniem wilt blijven, kunt u dat op het digitale formulier aangeven.

Meld acute, niet levensbedreigende overlast zowel bij de politie (telefoon: 0900 8844) als bij het Meldpunt Jeugd & Veiligheid.

Print Icoon printen