Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Vuurwerk en Oud & Nieuw

Steek jij vuurwerk af tijdens de jaarwisseling? Daar is niks mis mee, maar hou rekening met anderen en ruim je rommel op. Iedereen wil graag een gezellig feest! 

Afsteken van vuurwerk   

In Nederland mag je alleen tijdens Oud en Nieuw tussen 18.00 uur en 02.00 uur ‘s nachts vuurwerk afsteken. Op alle andere momenten is het niet toegestaan. Er is één uitzondering op deze regel: fop- en schertsvuurwerk mag je heel het jaar door afsteken als het tenminste geen overlast veroorzaakt.  

Hoor of zie je dat iemand vuurwerk afsteekt buiten de toegestane tijden? Of op plekken waar dit niet mag? Of denk je dat iemand illegaal vuurwerk opslaat, verkoopt of afsteekt? Meld het in een mail naar vuurwerkoverlast@houten.nl of bel de politie via 0900-8844.  

Opslag of verkoop van illegaal vuurwerk kun je ook anoniem melden bij Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-70 00. 

Carbidschieten 

Carbidschieten tijdens Oud en Nieuw is alleen toegestaan op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur buiten de bebouwde kom. 

Vuurwerkvrije zones 

Er zijn plekken in Houten waar je geen vuurwerk mag afsteken tijdens de jaarwisseling. Dat zijn de vuurwerkvrije zones. Vuurwerkvrije zones zijn o.a. plaatsen waar kwetsbare mensen of dieren wonen zoals zorgcomplexen en de kinderboerderij.

Waar zijn de vuurwerkvrije zones? Bekijk het overzicht.

vuurwerkvrije zone

Liever geen vuurwerk in jouw buurt tijdens de jaarwisseling? 

Wil je in jouw buurt liever geen vuurwerk tijdens Oud en Nieuw? Ga daar dan over in gesprek met je buurtgenoten en probeer samen afspraken te maken. Door middel van een poster die je achter je raam hangt kun je aangeven dat je liever geen vuurwerk in je buurt wil. De gemeente stelt hiervoor posters beschikbaar. De gemeente en politie handhaven en controleren niet op afspraken die buren onderling maken.  

Je kunt een poster ophalen bij het gemeentehuis, politiebureau De Brug, Veilig Houten Buurtpreventie – Kantmos 3 (alleen tussen 18-21 uur) of bij de Spar in Schalkwijk.

poster baby
poster hond

Kopen van vuurwerk 

Afhankelijk van het type mag je vanaf 12 jaar vuurwerk kopen. Vaak moet je minimaal 16 of 18 jaar oud zijn. Je mag alleen vuurwerk kopen in een legale vuurwerkwinkel.  

Afsluiten van de afvalbakken 

De meeste afvalbakken sluiten wij vanaf 27 december tot 3 of 4 januari. Dit om vernieling door vuurwerk te voorkomen. Er hangen afvalzakken bij de afgesloten afvalbakken. 

Vuurwerkafval opruimen 

Pak op 1 januari je bezem, veger en blik en verwijder vuurwerkafval voor je deur en in je straat. Het afval mag bij het restafval. 

Print Icoon printen