Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Veiligheidsrisico's

Overal waar mensen wonen en werken, kan plotseling iets voorvallen waardoor de dagelijkse gang van zaken ontregeld raakt. Binnenshuis of in de buurt. Zo kan het zijn dat de stroom langere tijd uitvalt, of dat er geen water uit de kraan komt. Maar het kan ook gaan om een groter gevaar, waarbij slachtoffers kunnen vallen, zoals een ernstig verkeersongeval, een grote brand, extreem weer of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. En het kan zijn dat u tijdelijk uw huis moet verlaten, bijvoorbeeld vanwege overstromings- of explosiegevaar.

De overheid, de hulpdiensten zoals brandweer, politie en het bedrijfsleven zorgen er samen voor dat de risico’s zo klein mogelijk blijven. Maar we kunnen het nooit helemaal uitsluiten. En dat heeft soms grote gevolgen. Het is belangrijk dat u weet welke risico’s er zijn in uw omgeving, zodat u zich daarop goed kan voorbereiden. Wees voorbereid.

Risicokaart

Overal in Nederland kan wel iets gebeuren. Ook bij u in de buurt. Om een beter inzicht te krijgen in risicovolle situaties in uw leefomgeving, zijn gemeenten, provincies en het Rijk wettelijk verplicht om risicovolle objecten te registreren en in kaart te brengen volgens een landelijk vastgesteld model. Deze provinciale kaarten zijn belangrijk voor hulpdiensten en beleidsmakers én informeren inwoners over de risico’s in hun directe leefomgeving. De kaarten worden regelmatig geactualiseerd.

De provincie Utrecht heeft risicovolle situaties in uw leefomgeving in kaart gebracht op de risicokaart van Utrecht. Op de kaart ziet u de risico's in uw buurt, zoals een LPG-tankstation of een vuurwerkopslag.

Risicoprofiel Houten

In Nederland zijn 25 veiligheidsregio’s die de aanpak regelen van grote ongelukken en rampen. In een veiligheidsregio werken allerlei partijen, zoals politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en gemeenten samen. Zij bereiden zich zo effectief mogelijk voor op (de bestrijding van) crises en rampen.

Iedere veiligheidsregio heeft een regionaal risicoprofiel. Voor Houten gaat het om zeven typen risico’s uit dit risicoprofiel:

  1. vervoer van gevaarlijke stoffen
  2. overstroming
  3. ziektegolf (epidemie)
  4. langdurige uitval nutsvoorzieningen
  5. (woning)brand
  6. extreem weer
  7. paniek in grote menigten

Wees voorbereid

Op deze website krijgt u een beeld van incidenten die kunnen voorkomen. Incidenten waarvan de kans dat ze gebeuren erg klein is, maar waarvan de effecten groot kunnen zijn.

Het is dus goed om zo veel als mogelijk voorbereid te zijn. Dat geldt voor de gemeente, de gemeentelijke hulpdiensten én voor u als inwoner.

Links

 

Print Icoon printen