Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Overstroming

Weet u hoe hoog het water in uw woning stijgt?

Het hoogwater- en stormseizoen is in Nederland van 1 oktober t/m 15 april. In deze maanden kunt u te maken krijgen met hoge waterstanden en overstromingen. De Lekdijk beschermt Houten tegen hoogwater in de rivier. Bij storm op de Noordzee houden de sluizen in IJmuiden het water tegen. Toch kan het misgaan. Wat dit voor u betekent, ziet u op www.overstroomik.nl

Gevaar van twee kanten

Het overstromingsgevaar komt in Houten van twee kanten: de rivier de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal (in geval van storm).

Overstroming van de Lek

In de winter en het begin van de lente bestaat er een grotere kans op hoogwater. In deze periode moeten rivieren als de Neder-Rijn en Lek meer regenwater afvoeren en bij invallende dooi in de Alpen ook veel smeltwater. Bij een overstroming vanuit de Neder-Rijn of Lek komt een groot deel van de provincie Utrecht onder water te staan. Het water bereikt bijna alle gemeenten waaronder Utrecht en Amersfoort. Maar ook de gemeente Houten. De hoogte van het water varieert van een halve tot soms wel vier meter. Alleen de gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug blijven grotendeels droog.

In de provincie Utrecht kunnen meer dan een miljoen mensen getroffen worden door een overstroming vanuit de Neder-Rijn en Lek. Er is dan sprake van tientallen miljarden euro’s aan schade, mede omdat de belangrijkste verkeersaders van Nederland en de water-, gas- en elektriciteitsvoorzieningen langdurig worden uitgeschakeld. Ook zullen er veel slachtoffers vallen. Het duurt maanden tot jaren voordat alle schade is hersteld en de provincie weer volledig bewoonbaar is.

Als het stormt

De zeesluizen bij IJmuiden beschermen het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal tegen zware storm op de Noordzee. Bij een langdurige storm vanaf windkracht 11 in combinatie met springtij kunnen de sluizen falen. Delen van Maarssen, Houten en Utrecht lopen dan enkele tientallen centimeters onder water.

Wat doet de overheid?

De overheid wil Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater. Om een ramp voor te zijn neemt zij maatregelen tegen wateroverlast en overstromingen. Dat is nodig want de zeespiegel stijgt en rivieren zullen vaker en meer water af moeten voeren. In gebieden zoals de regio Utrecht met een risico op veel slachtoffers en grote economische schade investeren de waterschappen komende jaren extra in dijkverbetering.

Dijkversterking Centraal Holland

De vier waterbeheerders de hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden en Van Rijnland, waterschap Amstel Gooi en Vecht en Rijkswaterstaat Midden-Nederland werken samen in de projectorganisatie Dijkversterking Centraal Holland. Door het versterken van de noordelijke Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven verbetert de veiligheid van een groot gebied. De komende maanden wordt onderzocht welk deel van de dijk precies versterkt moet worden. Voor meer informatie zie: www.centraalholland.nl of http://www.hdsr.nl

Wees voorbereid

Ondanks alle inspanningen is 100 procent veiligheid niet te garanderen. Als het misgaat, kan het zijn dat u zichzelf enige tijd moet zien te redden. Bij een dreigende overstroming is het namelijk niet altijd mogelijk om het gebied op tijd te verlaten. In dit geval moet u zelf op zoek gaan naar een droge locatie. Houdt er bovendien rekening mee dat hulpdiensten niet snel in staat zijn iedereen te bereiken of te helpen. Dit duurt minstens enkele dagen.

Wat moet u doen als een overstroming dreigt?

Als er sprake is van een dreigende overstroming is ook meer informatie beschikbaar. Zo weten we dan ongeveer welk gebied bedreigd wordt en hoeveel tijd er beschikbaar is voor de overstroming plaatsvindt. De Veiligheidsregio Utrecht beschikt dan over hele specifieke informatie en kan een concreet advies geven over blijven of weggaan. Als er een overstroming dreigt krijgt u informatie en instructies via:

  • De rampenzender Radio M (FM 93.1)
  • NL Alert (op uw mobiele telefoon)
  • crisis.nl
  • de gemeentelijke website (www.houten.nl)
  • www.vru.nl
  • Twitter: @vrutrecht, @gemHouten

Website overstroom ik

Op de website www.overstroomik.nl kunt u zien of u ook te maken kan krijgen met een overstroming. Op basis van uw postcode geeft de website aan hoe hoog het water komt en wat u kunt doen om uzelf in veiligheid te brengen.

Print Icoon printen