Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Veelgestelde vragen

De gemeente strooit alle doorgaande wegen (waaronder de Rondweg), hoofdfietspaden en bushaltes. Pas als de doorgaande wegen begaanbaar zijn, strooien we de hoofdwegen in de wijken en wegen met verhoogd risico op ongevallen.

De gemeente strooit niet in natuurgebieden zoals de Rietdijk en bos Nieuw Wulven. Door het bos loopt een fietspad dat Houten verbindt met Utrecht. Het strooizout vormt echter een te zware belasting voor het milieu in het kwetsbare natuurgebied.

De gemeente strooit preventief zodra de weersverwachting spreekt over kans op gladheid, of bij plotseling opvriezen van natte weggedeelten of lichte sneeuwval. We strooien dan alle doorgaande wegen, de hoofdfietspaden en de opritten naar de bushaltes langs de Rondweg. Bij sneeuwval strooien we ook de hoofdwegen in de wijk en wegen met een hoog risico op ongevallen zoals langs kanalen en sloten. Is er sprake van langdurige vorst en/of sneeuwval, dan strooien we ook bij openbare voorzieningen zoals winkelcentra, scholen en verzorgingstehuizen.

Het is onmogelijk om alle wegen en fietspaden in de gemeente te strooien. De gemeente concentreert zich daarom op de belangrijkste en meest gebruikte routes. Daarbij is het niet zinvol om in de woonstraten te strooien, omdat het zout ingereden moet worden om te werken. En in woonstraten rijdt te weinig verkeer om het zout in te kunnen rijden.

We strooien de doorgaande hoofdfietsroutes in Houten. Op www.houten.nl/gladheid staat een overzichtskaart met de fiets strooiroutes.

Bij langdurige vorst en/of sneeuw zullen we ook de winkelgebieden strooien of schuiven. Maar onze eerste prioriteit ligt bij het berijdbaar houden van de doorgaande wegen, hoofdfietspaden, bushaltes en hoofdwegen in de wijk.

Bij langdurige vorst en/of sneeuw zullen we ook rond scholen en verzorgingstehuizen strooien of schuiven. Maar onze eerste prioriteit ligt bij het berijdbaar houden van de doorgaande wegen, hoofdfietspaden, bushaltes en hoofdwegen in de wijk.

Strooizout is verkrijgbaar bij diverse winkels zoals bouwmarkten, Halfords enzovoort. De gemeente geeft geen gratis strooizout uit aan particulieren. Wel staan op een aantal plekken in Houten zoutkisten waar een beheerder voor is aangewezen. Dat is in sommige gevallen een bewonersgroep.

Het ijsvrij houden van eigen terrein is een zaak voor het bedrijf zelf. De gemeente strooit niet op particulier terrein en verstrekt ook geen gratis strooizout aan bedrijven.

Niet direct, pas als alle hoofd routes begaanbaar zijn  starten wij met de overige routes.

De gemeente is niet aansprakelijk. Gladheidbestrijding is een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Dit houdt in dat de gemeente wel zijn best moet doen om de gladheid te bestrijden. Maar het gebruik van wegen, ook waar gestrooid is, blijft een eigen verantwoordelijkheid van de weggebruiker. De gemeente adviseert inwoners dan ook altijd om de snelheid aan te passen bij (mogelijke) gladheid.

U kunt uw vraag of melding over gladheid aan de gemeente doorgeven via www.houten.nl/meldpunt of bel met telefoonnummer 030 6392101.

De gemeente strooit zoveel mogelijk preventief, dat betekent voordat gladheid verwacht wordt. In de meeste gevallen is dat afdoende. Houdt het winterse weer aan en valt er ook sneeuw of ijzel, dan is het niet meer preventief. Met behulp van sneeuwschuivers houden we de wegen zoveel mogelijk vrij.

Door het strooien van zout op bevroren wegen ontstaat een reactie met ijs en sneeuw waarbij warmte vrijkomt. Hierdoor ontdooit ijs en sneeuw. Om het proces te versnellen sproeit de gemeente over het gestrooide zout een pekel mengsel (zout opgelost in water). Door het water ontstaat de dooi reactie sneller en blijft het zout beter op de wegen liggen.

Door extreme weersomstandigheden of gladheid in de wijken kan het voorkomen dat de vuilniswagens niet langs kunnen komen om de kliko’s te legen. Hou daarom de berichtgeving via website (www.houten.nl) en twitter (@gladheidhouten) over afvalinzameling in de gaten.

Print Icoon printen