Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Plus+ verkeerspakket

Uw school kan meer bieden aan de leerlingen. Naast het standaard verkeerspakket is er een plus+ verkeerspakket. Dit biedt de volgende faciliteiten:

 • ANWB Streetwise -  een verkeerseducatieprogramma voor de basisschool waar kinderen in vier programma’s praktische onderdelen leren over het verkeer:
  - Toet toet voor groep 1 en 2
  - Blik en klik voor groep 3 en 4
  - Hallo auto voor groep 5 en 6
  - Trapvaardig voor groep 7 en 8
  Een school kan om het jaar van Streetwise gebruik van maken.
 • VVN Schoolpleinpakket – praktijklessen voor alle groepen van de basisschool. De lessen zijn gericht op het oefenen van verkeersgedrag en het leren toepassen van verkeersregels. Samen vormen de lessen een volledige leerlijn 'Lopen en Fietsen in de praktijk'.  De lessen vormen een prima aanvulling op theorielessen en lessen in fietsbehendigheid. Dit pakket is tegen betaling van een borg van € 1.000,00 beschikbaar via VVN, afdeling Houten. Na inlevering van het pakket in goede staat wordt de borg aan uw school terugbetaald.
 • Verkeerstuin Utrecht – als de leerlingen van groep 6 en 7 de verkeersborden kennen, kunnen zij in de verkeerstuin oefenen met verschillende verkeerssituaties. Zij leren zich ook te verplaatsen in andere verkeersdeelnemers.
 • Shell/VVN Verkeersplein – leerlingen uit groep 4, 5 en 6 leren met het mobiele oefenplein beter te  fietsen. Zij krijgen al theorieles op school, en door het verkeersplein raken zij vertrouwd met de verschillende verkeerssituaties in de praktijk.

Naast datgene wat voor het standaardpakket geldt, vraagt de gemeente bij gebruik van het plus+ verkeerspakket aanvullend om:

 • De aanwezigheid van een verkeerscommissie en één of meerdere verkeersouders. Uw school stelt een lijst van deelnemers met e-mailadressen van de commissie en de verkeersouders beschikbaar.

Print Icoon printen