Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Standaard verkeerspakket

Verkeersveiligheid is een speerpunt binnen de gemeente Houten. Daarom stelt zij u de volgende faciliteiten ter beschikking:

  • DVD ‘Kinderen hebben eigen spelregels’ – deze film laat het verkeersinzicht van jonge kinderen zien. Dat is anders dan volwassenen dat waarnemen. Geschikt om in te zetten bij ouderavonden. Tegen betaling van een borg van € 20,00 stelt de gemeente de DVD beschikbaar. Na inlevering wordt de borg aan uw school terugbetaald.
  • Theorie- en praktijkles over gevaren van de dode hoek voor bovenbouw groepen. Een instructeur van De Rooy Transport Logistiek is met vrachtwagen een aantal dagen aanwezig op uw school. De leerlingen ervaren wat de gevaren van de dode hoek zijn en hoe ze die kunnen ontwijken.
  • In beeld brengen van verkeersstromen rondom de school, met medewerking van leerlingen en ouders. Aan de hand daarvan vaststellen welke maatregelen nodig zijn om de verkeers‑ situatie te verbeteren.
  • Ondersteunen en meewerken aan andere (ludieke) verkeersacties, zoals bijvoorbeeld het inzetten van fietsschool van de Fietsersbond. Vraag de gemeente om advies.
  • Voor een maand gebruikmaken van vrolijke Dick Bruna borden rondom uw school. Deze attentieborden wijzen verkeersdeelnemers op de gevaren van te hard rijden en de aanwezigheid van kinderen.


Als uw school gebruik wil maken van het standaard verkeerspakket dan zorgt uw school voor:

  • een kopie van het jaarplan  waarin verkeersveiligheid als leerdoel is opgenomen.
  • inzet van een verkeersmethode binnen de groepen 1 t/m 8
  • deelname van leerlingen aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Houten
  • een aanspreekpunt voor verkeer of een verkeersouder
  • organisatie van een jaarlijkse fietsverlichtingscontrole en toont u dit aan door bv een artikel uit schoolkrant of nieuwsbrief te overleggen

Naast dit standaardpakket kan uw school meer bieden aan de leerlingen. Hiervoor is het plus+ verkeerspakket.

Print Icoon printen