Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Voorkom te hard rijden in uw straat

Wordt er in uw straat regelmatig (veel) te hard gereden? Pak samen met uw buren en de gemeente te hard rijden in uw straat aan en maak uw straat samen veilig.

Wat kunt u doen?

Benader uw buren en onderzoek of meer buurtbewoners het met u eens zijn:

 • verzamel handtekeningen van medestanders en richt een werkgroepje op met buurtbewoners die het met u eens zijn.
 • Neem contact op met de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente.

Hoe werkt het?

De werkgroep en de gemeente gaan samen aan de slag. Hoe?

 • Meetmoment en -punt bepalen: de gemeente en de werkgroep 'Veilige straat 'bepalen samen waar en wanneer er gemeten gaat worden.
 • De gemeente doet feitenonderzoek: zij meet hoeveel verkeer er te hard rijdt en hoe hard er wordt gereden.
 • Gemeente en werkgroep bespreken de meetresultaten en welke maatregelen het beste bij de meetresultaten passen, zoals:

  • attentieborden plaatsen
  • te hard rijdende buurtbewoners aanspreken
  • verkeerssituatie aanpassen, bijvoorbeeld door een verkeersdrempel aan te leggen

 • De werkgroep legt de maatregelen waarnaar de voorkeur uitgaat voor aan de omwonenden.
 • De werkgroep verzamelt handtekeningen van buurtbewoners die pleiten voor het voorstel.
 • De gemeente maakt een plan van aanpak: wanneer kunnen de voorgestelde maatregel(en) worden uitgevoerd?
 • De gemeente laat de geplande werkzaamheden uitvoeren. 

Voorwaarden voor aanpassing verkeerssituatie

 • Er is sprake van een duidelijk, gemeten snelheidsprobleem.
 • Van de maatregel wordt een belangrijke verbetering van de verkeerssituatie verwacht.
 • De maatregel past in de bestaande inrichting van de straat.
 • De maatregel heeft geen nadelige gevolgen voor hulpverleningsinstanties en/of andere verkeersdeelnemers.
 • Het merendeel van de buurtbewoners kan zich vinden in de maatregelen.

Attentieborden

Om automobilisten in uw straat te wijzen op hun gedrag, op de gevaren van te hard rijden en op de aanwezigheid van kinderen in de straat, kunt u de volgende attentieborden inzetten:

 • Bord ‘Spelend kind, (advies)snelheid 15’
  Op aanvraag van de werkgroep Veilige straat kan de gemeente gedurende een jaar een of meerdere attentieborden plaatsen.
 • Bord 'Let op de kinderen in onze straat!' van Dick Bruna
  Op aanvraag kan de gemeente gedurende een maand een of meerdere vrolijke borden met afbeeldingen van spelende kinderen door plaatsen.

Snelheidsdisplay

De gemeente Houten beschikt over twee snelheidsdisplays, een klein display voor de 30 km-zones en een grote display voor 50 en 70 km-wegen. De display signaleert 24 uur per dag, zeven dagen in de week in één richting de snelheden van automobilisten. Rijdt een automobilist te snel, dan toont de display de snelheid in het rood en anders in het geel. De grote display toont een smiley. Op deze manier wil de gemeente het rijgedrag van automobilisten beïnvloeden en de veiligheid in de wijk bevorderen.

Een display wordt in straten ingezet:

 • in het kader van de werkwijze ‘Een veilige straat’ en ‘Een veilige schoolomgeving’
 • op basis van individuele verzoeken van bewoners
 • vanuit verkeerskundige beoordeling

Een display hangt gemiddeld 4 weken in een straat.

Attentieborden of snelheidsdisplay aanvragen?

Woont u in Houten en wilt u iets doen aan te hard rijden in uw straat? Vraag dan de attentieborden of de snelheidsdisplay aan via dit formulier.

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, telefoon (030) 63 92 611 of e-mail de gemeente: gemeentehuis@houten.nl.

Print Icoon printen