Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Voorkom te hard rijden in uw straat

Rijden auto’s in uw straat vaak (veel) te hard? Pak samen met uw buren en de gemeente te hard rijden in uw straat aan. Samen maken we uw straat veilig.

Wat kunt u doen?

Benader uw buren en onderzoek of meer buurtbewoners het met u eens zijn:

 • verzamel handtekeningen van medestanders en richt een werkgroepje op met buurtbewoners die het met u eens zijn.
 • Neem contact op met de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente.

Hoe werkt het?

De werkgroep en de gemeente gaan samen aan de slag. Hoe?

 • De gemeente en de werkgroep 'Veilige straat 'bepalen samen waar en wanneer er gemeten wordt.
 • De gemeente doet onderzoek: zij meet hoeveel verkeer er te hard rijdt en hoe hard het verkeer rijdt.
 • Gemeente en werkgroep bespreken de meetresultaten en welke maatregelen het beste bij de meetresultaten passen, zoals:

  • attentieborden plaatsen
  • te hard rijdende buurtbewoners aanspreken
  • verkeerssituatie aanpassen, bijvoorbeeld door een verkeersdrempel aan te leggen

 • De werkgroep legt de maatregelen waarnaar de voorkeur uitgaat voor aan de omwonenden.
 • De werkgroep verzamelt handtekeningen van buurtbewoners die pleiten voor het voorstel.
 • De gemeente maakt een plan van aanpak. Wanneer kunnen de voorgestelde maatregel(en) worden uitgevoerd?
 • De gemeente laat de geplande werkzaamheden uitvoeren. 

Voorwaarden voor aanpassing verkeerssituatie

 • Er is sprake van een duidelijk, gemeten snelheidsprobleem.
 • We verwachten dat de maatregel voor een belangrijke verbetering van de verkeerssituatie zorgt.
 • De maatregel past in de bestaande inrichting van de straat.
 • De maatregel heeft geen nadelige gevolgen voor hulpverleningsinstanties en/of andere verkeersdeelnemers.
 • Het merendeel van de buurtbewoners kan zich vinden in de maatregelen.

Attentieborden

Wilt u automobilisten wijzen op gevaren van te hard rijden en op aanwezigheid van kinderen in de straat? U kunt hiervoor de volgende attentieborden inzetten:

 • Bord “Spelend kind, (advies)snelheid 15”
 • Bord “Let op de kinderen in onze straat’ van Dick Bruna 

U ontvangt de borden voor 3 maanden aaneengesloten in bruikleen van de gemeente. Het is mogelijk om  één of meerdere borden aan te vragen.

Snelheidsdisplay

De gemeente Houten heeft twee snelheidsdisplays. Een klein display voor de 30 km-zones en een grote display voor 50 en 70 km-wegen. De display signaleert dag en nacht in één richting de snelheden van automobilisten. Rijdt een automobilist te snel, dan toont de display de snelheid in het rood. Anders toont de display de snelheid in het geel. De grote display toont een smiley. Op deze manier wil de gemeente het rijgedrag van automobilisten beïnvloeden en de veiligheid in de wijk bevorderen.

De gemeente plaatst een display in straten:

 • in het kader van de werkwijze ‘Een veilige straat’ en ‘Een veilige schoolomgeving’
 • op basis van individuele aanvraag van bewoners
 • vanuit verkeerskundige beoordeling

Een display hangt gemiddeld 4 weken in een straat.

Attentieborden of snelheidsdisplay aanvragen?

Woont u in Houten en wilt u iets doen aan te hard rijden in uw straat? Vraag dan de attentieborden of de snelheidsdisplay aan via dit formulier.

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Telefoonnummer (030) 63 92 611 of e-mail: gemeentehuis@houten.nl.

Print Icoon printen