Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Parkeerontheffing blauwe zone Houten Centrum

Voor bewoners, bedrijven, winkels en scholen scholen in de blauwe zone Houten Centrum zijn er mogelijkheden voor een ontheffing. Deze mogelijkheid is er niet voor de blauwe zones in Castellum en het Oude Dorp.

Bewoners

Woont u in het blauwe zone gebied, dan komt u in aanmerking voor maximaal twee parkeerontheffingen. Dit is afhankelijk van hoeveel auto's u heeft en of u deze op eigen terrein of privéparkeerplaats kunt parkeren. De ontheffing voor de eerste auto is geldig in het kwadrant waarin u woont, de tweede ontheffing in de gehele Blauwe Zone.

Regels bij het aanvragen van een bewonersontheffing:

  • U staat ingeschreven bij de gemeente Houten op een adres in het Blauwe Zone gebied.
  • Het kentekenbewijs van het motorvoertuig staat op naam van de bewoner. Bij een auto van de werkgever en/of een lease-auto is zowel het kentekenbewijs nodig als een verklaring van werkgever en/of lease-contract.
  • Per ontheffing kunnen maximaal twee kentekens worden opgenomen.

Bedrijven

Bedrijven hebben per 70 m2 bruto bedrijfsvloeroppervlak (BVO) recht op één ontheffing. Bedrijven met een kleiner vloeroppervlak hebben recht op één ontheffing. Bedrijven aan huis zijn uitgesloten. Het aantal ontheffingen wordt verminderd met het aantal aanwezige parkeerplaatsen op eigen terrein (of wat men kan huren). De ontheffing wordt op naam (door middel van een voor het bedrijf unieke code) afgegeven, waardoor de ontheffing eventueel afwisselend voor verschillende auto’s gebruikt kan worden. De ontheffing geldt in de hele Blauwe Zone.

Winkels

Elke winkel kan maximaal één ontheffing aanvragen, die geldig is in het gebied waar de winkel is gevestigd. Ook de ontheffingen voor winkels worden op naam (d.m.v. een code) afgegeven. Op vrijdagavond moeten winkeliers uit kwadrant Noordoost echter parkeren in kwadrant Noordwest. Daarom is deze ontheffing op vrijdag tot 18.00 uur geldig in Noordwest én Noordoost en daarna alleen in Noordwest. Deze maatregel is noodzakelijk om de parkeerdruk in Noordoost op koopavond te verminderen, zodat meer ruimte ontstaat voor bezoekers of mensen die komen winkelen.

Onderwijsinstellingen

Per aanwezige formatieplaats wordt 0,33 ontheffing uitgegeven. Ontheffingen voor scholen, kinderdagverblijven e.d. zijn alleen geldig in het kwadrant waar de school is gevestigd. De ontheffingen voor scholen worden ook op naam (d.m.v. een code) afgegeven.

Uitzonderingen

Eerstelijns en tweedelijns gezondheidszorg, huisartsen, verloskundigen, mantelzorgers en thuiszorg die in de Blauwe Zone werken en daarbij een auto nodig hebben, krijgen kosteloos een ontheffing. Gemeentelijke calamiteitendiensten, politie, brandweer, GGD en energiebedrijven (elektra, gas/water) hebben een landelijke ontheffing. Voor het aanvragen van een kosteloze ontheffing moet u naast de standaard bescheiden (zie hieronder) het volgende inleveren:

  • Een schriftelijke bevestiging van de werkgever dat men als zorgverlener werkzaam is in het blauwe zone gebied van het centrum van Houten.

Woont u boven de winkels aan de nieuwe kant van het winkelcentrum aan de Stellingmolen, Kruitmolen of het Onderdoor? Dan moet u de parkeerontheffing aanvragen bij Viveste. Dit kan telefonisch: 088 989 0123. Heeft u een tweede auto? En wilt u een tweede ontheffing aanvragen? Dan kan dit via de gemeente. U moet dan wel aantonen dat de eerste ontheffing via Viveste is aangevraagd. 

Gehandicapten

Gehandicapten hoeven geen gebruik te maken van een parkeerschijf, indien zij willen parkeren in de Blauwe Zone. De gehandicaptenparkeerkaart geldt hierbij als ontheffing. Uiteraard kunnen gehandicapten ook gebruikmaken van de aanwezige algemene gehandicaptenparkeerplaatsen.

Tijdelijke parkeerontheffing

Bedrijven die voor een bepaalde periode in het centrum moeten zijn, zoals aannemers, schilders en loodgieters, kunnen een tijdelijke parkeerontheffing aanvragen voor de duur van de werkzaamheden. Dit kan aangevraagd worden per mail via publiekszaken@houten.nl

Ontheffing aanvragen

Voor het (bij voorkeur) schriftelijk aanvragen van een ontheffing dient u het volgende te overleggen:

Ingevuld aanvraagformulier:

  • Geldig kenteken (deel 1B, de tenaamstelling) van betreffend voertuig. Bij een auto van de werkgever of een lease-auto is een lease-contract of verklaring van de werkgever (dat men de auto voor het werk gebruikt) noodzakelijk.
  • Voor winkeliers/bedrijven tevens inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
  • Als het om een vernieuwing gaat van de ontheffing de oude ontheffingskaart meesturen.

Bij aanvraag van de ontheffing bij de publieksbalie is ook een geldig legitimatiebewijs vereist.

Alternatieven?

Mensen die langer dan twee uur willen parkeren maar geen ontheffing hebben, kunnen terecht in de parkeergarages Stellingmolen (24 uur per dag open) en Spoorhaag (08.00 – 21.00 uur). Parkeren in één van de parkeergarages is de eerste twee uur gratis en kost daarna € 1,50 per uur. Het maximum tarief is € 9,00 per dag.

Meer informatie

Zie voor nadere informatie over de afgifte van ontheffingen de “beleidsregels voor het verlenen van een ontheffing van de parkeerschijfzone Houten-centrum (oktober 2010)”. Dit document is via de website te downloaden vanaf de pagina over de blauwe zone (zie daar "Ontheffingsregels per 1 november”).

Neem bij vragen contact op met de gemeente Houten: 030 6392611 of mail naar gemeentehuis@houten.nl 

Maak online een afspraak

Voor dit product kunt u direct online een afspraak maken.

Wet- en regelgeving

Wegenverkeerswet 1994

Kosten

Zie voor de kosten de pagina met tarieven Publiekszaken.

Print Icoon printen