Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Parkeerontheffingen

Wanneer een bedrijf aan het werk moet bij iemand in de blauwe zone, kan hij een ontheffing aanvragen voor één of meerdere dagen (max. 1 jaar) voor € 12,50. Vraag de ontheffing aan in de Gemeente InGang of via het aanvraagformulier op de speciale pagina over de blauwe zone.

U kunt ook kiezen voor gebruik van de laad- en losplaatsen (waarvoor geen ontheffing nodig is), eventueel in combinatie met het parkeren in een parkeergarage.

Aannemers die met grotere werkzaamheden in het centrum bezig zijn, krijgen niet automatisch tijdelijke ontheffingen. De gemeente maakt met hun afspraken in de BLVC-vergunning.

De gemeente kan niet onbeperkt ontheffingen uitgeven, omdat dan het risico ontstaat dat meer mensen in het gebied mogen parkeren dan er feitelijk ruimte is. Wanneer iemand voor een ontheffing heeft betaald, moet hij ook vrij eenvoudig een parkeerplaats in het gebied kunnen vinden.

Ja, dit geldt voor alle gevallen. Dus ook wanneer uw oude ontheffing wordt omgezet naar een nieuwe.

Nee, ontheffingen voor auto's van bewoners worden alleen afgegeven wanneer de auto op naam staat van een bewoner van een adres in de blauwe zone.
Voor huur-, lease- en  bedrijfsauto’s die niet op naam van de bewoner staan, is wel een ontheffing mogelijk. U dient dan een huurcontract, leasecontract of een verklaring van de werkgever te overleggen.

Bewoners zonder eigen parkeerruimte mogen echter nog steeds maximaal twee ontheffingen aanvragen. Voor bewoners met eigen parkeerruimte is dit één ontheffing. Of de ontheffing(en) worden gebruikt voor een eigen auto of voor een huur-, lease- of bedrijfsauto’s maakt niet uit.

Ja, u kunt als bewoner in de blauwe zone op één ontheffing twee kentekens vermelden. Met deze ontheffing kan men echter steeds maar een van de twee auto's in de blauwe zone parkeren. Aan het vermelden van een tweede kenteken op een ontheffing zijn geen extra kosten verbonden.

Het aanvragen en afgeven van ontheffingen wordt bij voorkeur per post gedaan. Indien dit tot problemen leidt, kunt u ook bij de Gemeente InGang terecht.

Bewoners buiten blauwe zone gebied

De blauwe zone is zo opgezet (met grenzen, ontheffingsregels, bloktijden) dat in de directe omgeving in principe voldoende parkeergelegenheid is om de overloop op te vangen. Over het algemeen zijn bewoners overdag minder aanwezig, zodat deze parkeerplaatsen dan kunnen worden gebruikt door parkeerders van buitenaf (zonder ontheffing). De randen rondom de blauwe zone zullen drukker zijn dan voordat de blauwe zone werd ingesteld.

De ontwikkelingen worden goed in de gaten gehouden en klachten worden bijgehouden. Op deze manier kan de gemeente ingrijpen als ergens onverhoopt een probleem ontstaat.

Een blauwe zone kan niet eindeloos groot worden, omdat dan ook de kosten voor onderhoud en handhaving steeds groter worden. Ook het verschuivingseffect wordt groter, omdat dan meer mensen een alternatief zoeken om te parkeren. De druk in het omliggende gebied wordt dan steeds groter. Daarom is geprobeerd het gebied zo klein mogelijk te houden, maar wel met voldoende loopafstand naar het station. Op deze manier is het minder aantrekkelijk voor langparkeerders om de auto net buiten de blauwe zone te parkeren.

Van een aantal straten verwacht de gemeente dat deze als alternatief worden ontdekt. Om te voorkomen dat hier een nieuw probleem ontstaat, zijn sommige straten bij de blauwe zone getrokken.

Bezoekerskraskaarten

Nee, deze kaarten zijn alleen voor bezoek van bewoners. Bezoekers van bedrijven, winkels en onderwijsinstellingen moeten een andere oplossing zoeken, door bijvoorbeeld gebruik te maken van de parkeergarages.

Nee, uw bezoek moet dan een andere oplossing zoeken voor het parkeren. Bijvoorbeeld door te parkeren in een van de parkeergarages.

Nee, per adres wordt bijgehouden op welke datum (hoeveel) kraskaarten worden verkocht.

Treinreizigers

Treinreizigers kunnen parkeren in de garages Kruitmolen en Spoorhaag. De eerste twee uur parkeren zijn hier gratis. Daarna is het tarief € 1,50 per uur met een maximum van € 9,- per dag.

Overige vragen

U kunt dan het beste een bezoekerskraskaart gebruiken.

De gemeente heeft voor een blauwe zone gekozen, mede om de winkels bereikbaar te houden voor kortparkeerders. Dit bevordert de economische positie van het centrum van Houten. Het is echter niet de bedoeling dat dit teniet wordt gedaan door eigen winkelpersoneel.

Op koopavond staat het kwadrant Noordoost vrijwel vol, zodat er geen ruimte meer is voor mensen die komen winkelen. De winkeliers wordt gevraagd hun auto niet in Noordoost te parkeren, zodat er ruimte blijft voor hun klanten.

Voor motoren en gehandicaptenvoertuigen geldt de blauwe zone niet. Caravans, campers en aanhangwagens mogen maximaal drie dagen op de openbare weg staan. Dit mag ook in de blauwe zone zonder ontheffing.
Voor brommobielen gelden dezelfde regels als voor auto's.

Nee, met een Europese Gehandicaptenparkeerkaart kunt u overal in de blauwe zone parkeren waar dit is toegestaan, zonder parkeerduurbeperking. U heeft dus geen ontheffing nodig.

Print Icoon printen