Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Verkeer en vervoer

Uniek verkeerssysteem in Houten

Houten heeft een uniek verkeerssysteem waarbij rustige en veilige woonwijken voorop staan. Al het autoverkeer gaat via een rondweg van 14 km lang. Door dit systeem is in de woonwijken slechts bestemmingsverkeer aanwezig. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de routes dwars door Houten. Vanuit de woonwijken lopen directe fiets- en voetpaden naar de hoofdroute naar het centrum. Scholen zijn gesitueerd langs de fietspaden. Waar deze fietspaden kruisen met autoverkeer hebben fietsers voorrang. Fietsers kunnen van wijk naar wijk rijden via korte routes. Om veilig de Rondweg te kruisen zijn fietstunnels en bruggen aangelegd. Fietsers zijn hierdoor binnen Houten vaak sneller dan automobilisten. Deze maatregelen, aangevuld met de uitstekende openbaar vervoervoorzieningen, zorgen voor een klimaat waarin fietsers en voetgangers de ruimte krijgen.

Elke wijk een eigen afslag

Vanaf de Rondweg is per afslag één wijk bereikbaar. Het is dus erg belangrijk de juiste afslag te kiezen om op het gewenste adres te komen. De straatnaam verwijst naar de afslag. Het laatste deel van een straatnaam verwijst naar de juiste afslag. Zo zijn in de wijk Wulven alle straten eindigend op 'camp' (zoals bijvoorbeeld Meercamp, Ruitercamp, Nedercamp) per auto alleen bereikbaar via afslag 'De Camp'. De straten die eindigen op 'borch' zijn alleen bereikbaar via afslag 'De Borch'. Om van 'De Camp naar 'De Borch' te rijden, moet de automobilist terug naar de Rondweg. De straatnamen in de oude dorpskern zijn niet aangepast. Daar eindigen de namen op '-straat', '-weg' of '-laan'. Voor de oude dorpskern kan één van de twee afslagen 'Oude Dorp' gekozen worden.

Aan het begin van de wijk staan poortgebouwen. Dit kunnen woningen, kantoren of een combinatie van beide zijn. Door de plaatsing van deze poortgebouwen en de inrichting van de weg worden automobilisten aangespoord om hun snelheid af te remmen. De straten worden na de inprikker steeds smaller en kronkeliger waardoor auto's steeds langzamer moeten gaan rijden. Door deze opzet zijn er weinig aparte voetpaden nodig en nog minder verkeerslichten. Alleen op de Rondweg staan verkeerslichten. Tussen de woonwijken en de Rondweg ligt in de drukkere verkeersgebieden een geluidswal.

Centrum Het Rond

In het centrum van Houten, aan weerszijden van het NS-station, zijn voorzieningen als een winkelcentrum, gemeentehuis, bibliotheek en postkantoor geconcentreerd. In het centrum is voldoende parkeerruimte in de parkeergarages aan De Molen en Spoorhaag. In deze garages is het parkeren de eerste 2 uur gratis. Ook op straat kan geparkeerd worden, met een parkeerschijf kunt u maximaal 2 uur parkeren, er is hier een blauwe zone van toepassing. U vindt Het Rond als u vanaf de noordelijke Rondweg de afslag De Haag neemt en de Spoorhaag volgt naar het Centrum. Vanaf de zuidelijke Rondweg is het centrum te bereiken bij de afslag De Molen. Doorgaand autoverkeer in het centrum is niet mogelijk, u dient dus te voren te bedenken waar u in het centrum wilt parkeren.

Nieuwbouw met een dorps karakter

Houten was voor de groeitaak van 1979 een dorp met zo'n 4.000 inwoners. Nu zijn dat er ongeveer 47.093 en de verwachting is dat dit aantal binnen een paar jaar verder groeit naar 50.000. Houten streeft ernaar het dorpse karakter zo veel mogelijk te behouden. Omdat de autovrije fietsroutes in Houten succesvol zijn, is dit concept ook in Houten-vinex, doorgevoerd. De fietspaden hier worden echter nog markanter: rood asfalt van 3,5 meter breed met bermen aan weerszijden. In de bermen worden een bomenrij en een haag van ongeveer 1 meter hoog geplant. Een vorm van sociale controle ontstaat door vanuit woningen uitzicht op de fietspaden te geven. Ook het principe van de Rondweg is in Houten-zuid voortgezet. Tussen Houten-zuid en Houten-noord ligt de Koppeling, een stadsweg met rotondes, de maximumsnelheid is 50 kilometer per uur.

Print Icoon printen