Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Bereikbaarheidsvisie vastgesteld door raad

Ambities op gebied van mobiliteit

De gemeenteraad heeft op 8 november 2011 de bereikbaarheidsvisie vastgesteld. In deze visie staan ambities op het gebied van verkeer en vervoer en mobiliteit voor de langere termijn. Het accent ligt daarbij niet op nieuwe infrastructuur voor autoverkeer; het gaat vooral om de keuzemogelijkheden voor reizigers van A naar B, en hoe dat reisgedrag te beïnvloeden is. De gemeente wil daarbij het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets stimuleren.

Samenwerking

Mobiliteit heeft ook  relaties met duurzaamheid, economie en welzijn. De gemeente zoekt daarbij samenwerking met bedrijven en ondernemers. Wethouder verkeer Van Dalen: “Zo is er een initiatief om kleinschalig vervoer voor ouderen te realiseren door de inzet van golfkarretjes. Daarmee vergroten we de mobiliteit van ouderen, een grote wens van de ouderenbonden”.

Extra ambities

De raad heeft nog twee extra ambities toegevoegd: een extra aansluiting op de A12 in oostelijke richting en realisatie van het tweede deel van het fietspad langs de Beusichemseweg. Daarnaast wil de raad speciale aandacht voor vervoer van leerlingen, ouderen en mensen met aangepaste voorzieningen binnen de rondweg van Houten.

Uitwerking

De bereikbaarheidsvisie geeft aan wat de gemeente Houten de komende jaren wil bereiken. Maar de gemeente kan dat niet alleen. Samenwerking met andere partijen en voldoende financiële middelen zijn een voorwaarde. De volgende stap is het uitwerken van de visie in een bereikbaarheidsprogramma. Daar staat in wat we gaan doen, wanneer, met wie en met welke middelen.

Kijk onder de downloads voor meer informatie over de bereikbaarheidsvisie.

Print Icoon printen