Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Werk en Inkomen

Uitgangspunten van de Wet werk en bijstand

Iedere Nederlander moet zoveel mogelijk proberen in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Betaald werk is daarvoor het belangrijkste middel. Dit is het uitgangspunt van de Wet werk en bijstand (WWB).
Lukt het u niet om een baan te vinden en zijn er geen andere voorzieningen beschikbaar, dan is het de taak van de gemeente om u te helpen bij het zoeken naar werk. Ook kan de gemeente u werk aanbieden.

Totdat u werk gevonden heeft en/of u werk is aangeboden, heeft u mogelijk recht op een bijstandsuitkering. Naast rechten als dit recht op een bijstandsuitkering heeft u ook plichten. Iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt heeft een informatieplicht en bijna iedereen heeft ook een sollicitatieplicht.

Werk staat voorop

De WWB is bedoeld om iedereen die kan werken zo snel mogelijk (weer) een baan te laten vinden. Als het u door persoonlijke omstandigheden niet lukt om een baan te vinden,  kan de gemeente u ondersteuning geven bij het zoeken naar werk. Hoe die steun eruit ziet, hangt af van uw persoonlijke situatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om een sollicitatietraining of een (korte) opleiding, maar ook om gesubsidieerd werk.

U heeft alleen recht op een bijstandsuitkering, als u echt niet op een andere manier in uw levensonderhoud kunt voorzien. Dus als u aanspraak kunt maken op bijvoorbeeld een WW- of WAO-uitkering, dan gaat dit vóór op een bijstandsuitkering. Deze uitkeringen heten dan ook 'voorliggende voorzieningen'.

Bijstand is vangnet

Als u een verdienende partner heeft (die een inkomen heeft op of boven het bijstandsniveau voor een gezin), kunt u geen aanspraak maken op bijstand. Een bijstandsuitkering is een gezinsuitkering, dus het inkomen van uw partner telt mee. En als u inwonende kinderen heeft met een inkomen, kan hun inkomen invloed hebben op de hoogte van de bijstandsnorm.
Als u parttime werkt, maar u verdient minder dan de bijstandsnorm en u kunt niet meer uren werken, dan kunt u een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen. Vaak wordt gezegd dat de eigen inkomsten worden gekort op de bijstandsuitkering, maar dat is niet zo. De gemeente vult uw eigen inkomen aan tot bijstandsniveau.

Regelhulp

Regelhulp is een soort routeplanner voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen en helpt bij het vinden van de juiste voorzieningen en organisaties in de zorg en sociale zekerheid. Ga direct door naar www.regelhulp.nl.

Bereken uw recht

Berekenuwrecht geeft u inzicht in de financiële regelingen waar u recht op kan hebben / heeft op basis van onder meer uw inkomen.
Ga direct door naar http://www.berekenuwrecht.nl/

Print Icoon printen