Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Vier weken zoektijd

De jongere kan zich melden bij het UWV WERKbedrijf. Voordat een jongere een aanvraag voor de WWB-uitkering kan indienen moet hij eerst zelf vier weken aan de slag. In die periode mag de jongere nog geen bijstandsuitkering aanvragen. De jongere moet actief zoeken naar werk en de mogelijkheid onderzoeken om weer naar school te gaan of weer te gaan studeren. De gemeente verwacht dat de jongeren hiervoor voldoende zijn best heeft gedaan en dit kan aantonen als hij na vier weken zoektijd alsnog een bijstandsaanvraag indient.

De jongeren moet zo snel mogelijk aan het werk gaan.

Hiervoor moet de jongere:

  • zich bij UWV WERkbedrijf als werkzoekende laten inschrijven;
  • in vacaturebanken kijken en reageren op vacatures;
  • langsgaan bij de studieadviseur van een school(instelling) om uw studiemogelijkheden te onderzoeken;
  • langsgaan bij de RMC-coördinator van uw gemeente. Het RMC is het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten. Hier worden alle jongeren zonder startkwalificatie tot 23 jaar gemeld. Het RMC kan jongeren begeleiden naar een opleiding of werk. Het adres van het RMC is Jongerenloket Lekstroom, Stadsplein 1b in Nieuwegein, (030) 850 47 00;
  • kranten, internet en andere mogelijkheden raadplegen voor vacatures en reageren op vacatures;
  • zich inschrijven bij uitzendbureaus;
  • reageren op vacatures.

Wat moet de jongere doen of laten?

  1. doet geen dingen die het vinden van werk moeilijker maken.
  2. doet zijn best bij sollicitaties.
  3. neemt aangeboden werk aan.

Bewaar van alle activiteiten bewijsstukken, zoals sollicitatiebrieven, schoolverklaringen, inschrijvingsbewijzen, afwijzingen. Hiermee kan de jongere aantonen wat hij allemaal heeft gedaan tijdens de zoektijd van vier weken. Bij de aanvraag om bijstand moet de jongere alle bewijsstukken aan de gemeente laten zien. De gemeente zal hierom vragen!

Als lukt binnen de vier weken zoektijd een baan te vinden of weer naar school te gaan of weer te gaan studeren hoeft de jongere niet meer langs te komen bij het UWV WERKbedrijf.

Print Icoon printen