Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Bbz

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) regelt de financiële bijstand die gemeenten kunnen geven aan zelfstandigen. Verschillende groepen zelfstandigen kunnen ervoor in aanmerking komen. De vorm van de financiële ondersteuning verschilt per situatie.

Verschillende vormen bijstand vanuit Bbz

Het Bbz kent verschillende vormen van bijstand. Afhankelijk van uw situatie kunt u recht hebben op:

 • een renteloze lening;
 • een rentedragende lening of starterskrediet;
 • een vergoeding voor begeleidingskosten;
 • een aanvulling van uw inkomsten tot bijstandsniveau.

Groepen zelfstandigen

De volgende groepen zelfstandigen kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning op basis van het Bbz:

 • startende zelfstandigen;
 • gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen;
 • oudere zelfstandigen (ouder dan 55 jaar) met een niet-levensvatbaar bedrijf;
 • zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen.

U bent een zelfstandige wanneer u:

 1. Niet in loondienst bent, maar het inkomen verdient met een eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 2. Tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd5 bent.
 3. Minimaal 1225 uur per jaar in het eigen bedrijf werkt (als uw partner meewerkt in het bedrijf dan is de vereiste verdeling minimaal 525 uur door partner en 875 uur door zelfstandige).
 4. Voldoet aan de wettelijke eisen.
 5. Uw bedrijf in Nederland rechtmatig gevestigd heeft (dus in bezit bent van alle vergunningen en diploma's en voldoet aan de eisen van de milieuwetgeving en het bestemmingsplan).

Wanneer u een beroep wilt doen op het Bbz 2004, zal meestal worden getoetst of uw bedrijf of zelfstandig beroep (nog) levensvatbaar is. Met andere woorden of u hieruit te zijner tijd voldoende inkomsten zult hebben om zelfstandig in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarbij wordt door de gemeente meestal het advies van een deskundige derde ingewonnen.
Voor de gemeente Houten wordt het Bbz uitgevoerd door de gemeente Utrecht. Kijk hier voor meer informatie.

Heeft u momenteel een uitkering van Sociale Zaken en een plan om een eigen bedrijf te beginnen dan moet u zich eerst melden bij uw eigen contactpersoon van Sociale Zaken. Het is belangrijk om tijdig aan te vragen wanneer u een beroep wilt doen op het Bbz 2004. U kunt bijvoorbeeld als starter alleen gebruik maken van het Bbz 2004 wanneer u uw aanvraag heeft ingediend voordat u uw bedrijf bent gestart.

Print Icoon printen