Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Vermogenstoets

Wanneer u een uitkering aanvraagt dan moet u altijd een opgave doen van wat u bezit. Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering mag u namelijk niet te veel eigen bezit hebben. Bezit is bijvoorbeeld een eigen huis, een auto of geld op de bank. De waarde van die bezittingen samen is het vermogen. Bij het berekenen van het vermogen wordt rekening gehouden met de schulden die u heeft, die worden afgetrokken van uw bezittingen. Verder wordt het vermogen tot een bepaald bedrag vrijgelaten. Voor een alleenstaande is dit vrij te laten bedrag momenteel vastgesteld op € 5.795,00 en voor een alleenstaande ouder of een gezin € 11.590,00. Heeft u een eigen woning dan wordt bovenop de hiervoor genoemde bedragen ook nog € 48.900,00 van het vermogen in die woning vrijgelaten.

Wanneer wordt de vermogenstoets toegepast?

De vermogenstoets is een onderdeel van de aanvraagprocedure. Aan de hand van uw opgave kan de gemeente diverse gegevens controleren. Ook wanneer na verloop van tijd een onderzoek plaatsvindt om te bekijken of u nog steeds recht heeft op uw uitkering, een heronderzoek, dan wordt opnieuw getoetst of er een wijziging is gekomen in het vastgestelde vermogen. Wanneer uw vermogen toeneemt, bijvoorbeeld doordat u een erfenis krijgt of doordat u geld krijgt uit een boedelscheiding dan dient u dit altijd te melden.

Print Icoon printen