Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

IOAW

Uitgangspunt Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

De IOAW geeft een inkomensgarantie op het niveau van het sociaal minimum aan oudere werkloze werknemers. De IOAW-uitkering vult het (gezins-)inkomen aan tot bijstandsniveau. Het verschil tussen een bijstandsuitkering en een IOAW-uitkering is dat er bij het vaststellen of u recht hebt op een uitkering bij de Wet werk en bijstand (WWB) wordt gekeken of u vermogen hebt. Wanneer u (te) veel vermogen hebt, moet u dit eerst opmaken. Een bescheiden bedrag mag u houden. Bij de IOAW wordt niet naar uw vermogen gekeken. U mag uw opgespaarde geld, uw eigen huis of uw boot houden. Heeft uw partner een inkomen, dan wordt dat wel in mindering gebracht op de aanvullende uitkering.

U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

  1.  U bent op of na uw 50e werkloos geworden. U kunt een IOAW-uitkering aanvragen na afloop van uw loongerelateerde WW-uitkering (en eventuele vervolguitkering).
  2. U bent werkloos geworden terwijl u 57,5 jaar of ouder bent. U voldoet wel aan de wekeneis, maar niet aan de vier uit vijf jaren eis van de WW. U krijgt dan een kortdurende WW-uitkering. Na afloop daarvan kunt u een IOAW-uitkering aanvragen.
  3. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%) en u ontving op 28 december 2005 al een IOAW-uitkering, maar u heeft geen recht op een toeslag via de Toeslagenwet, omdat u een partner heeft die na 31 december 1971 is geboren én geen kind heeft dat jonger is dan 12 jaar.

Door de komst van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) per 28 december 2005 geldt de IOAW niet meer voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. De IOAW-uitkering is in de loop van 2006 vervangen door een toeslag op grond van de Toeslagenwet. Hebt u geen recht op deze toeslag dan blijft u in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering.

Aan de IOAW-uitkering zijn, naast rechten, ook verplichtingen verbonden, bijvoorbeeld:

  1.  U moet zich inspannen zo snel mogelijk weer werk te vinden. U bent dus verplicht om te solliciteren. Het UWV WERKbedrijf en de gemeente kunnen u helpen werk te vinden. Misschien moet u een opleiding volgen of een tijd vrijwilligerswerk doen om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
  2. U moet aangeboden werk accepteren, ook als dat niet aansluit bij uw opleiding en werkervaring.
  3. Wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die van invloed kunnen zijn op uw uitkering of op uw mogelijkheden om te werken, moet u zelf melden. Als Sociale Zaken om gegevens vraagt moet u die informatie geven.

Deze verplichtingen gelden ook voor uw partner.

Print Icoon printen