Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

IOAZ

Uitgangspunt Inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte zelfstandigen

De Wet inkomensvoorziening oudere en/of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) geeft een inkomensgarantie op het niveau van het sociaal minimum aan oudere en/of arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

U heeft recht op een IOAZ-uitkering wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt en na het bereiken van 55 jaar het bedrijf of zelfstandig beroep heeft beëindigd. De IOAZ is sinds 1 januari 2006 niet meer van toepassing op de zelfstandige die het bedrijf of beroep in verband met arbeidsongeschiktheid heeft beëindigd en niet aan bovenstaande leeftijdseis voldoet.

De regeling staat open voor zelfstandigen, werkzaam in een eenmanszaak, een samenwerkingsverband of als directeur grootaandeelhouder van een BV/NV, de meewerkende echtgenoot in fiscale zin. De aanvraag dient te worden ingediend voor het beëindigen van het bedrijf of beroep. Het recht op uitkering ontstaat vervolgens wanneer het bedrijf of zelfstandig beroep werkelijk is beëindigd. De IOAZ vult het totale inkomen van u en uw partner (arbeidsinkomsten, uitkeringen, pensioenen) aan tot het niveau van het sociaal minimum. In tegenstelling tot de IOAW, speelt uw vermogen soms wel een rol bij het bepalen van de hoogte van uw uitkering. De casemanager van de gemeente kan hier meer informatie over geven.

Aan de IOAZ-uitkering zijn, naast rechten, ook verplichtingen verbonden, bijvoorbeeld:

  1. U moet zich inspannen om zo snel mogelijk weer werk te vinden. U bent dus verplicht om te solliciteren. Het UWV WERKbedrijf en de gemeente kunnen u helpen werk te vinden. Misschien moet u een opleiding volgen of een tijd vrijwilligerswerk doen om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
  2. U moet aangeboden werk accepteren, ook als dat niet aansluit bij uw opleiding en werkervaring.
  3. Wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die van invloed kunnen zijn op uw uitkering of op uw mogelijkheden om te werken, moet u zelf melden. Als Sociale Zaken om gegevens vraagt moet u die informatie geven.

Deze verplichtingen gelden ook voor uw partner.

Print Icoon printen