Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Sociale activering

In het kader van de Wet werk en bijstand (WWB) worden langdurig werklozen naar een plaats op de arbeidsmarkt begeleid door middel van scholing en activering. Door het bieden van scholing, vrijwilligerswerk en/of begeleiding worden de sociale vaardigheden van de betreffende werkloze versterkt, zodat de mogelijkheid tot uitstroom naar de arbeidsmarkt wordt bevorderd.

Sociale activering is bedoeld voor werkzoekenden, die niet snel werk kunnen vinden. De gemeente beslist of u in aanmerking komt voor sociale activering.
Met sociale activering kunt u werk doen dat voor de samenleving nuttig is. Hierbij kunt u denken aan deelname aan klussendiensten, het werk in buurthuizen en aan vrijwilligerswerk bij een sportvereniging of in een bejaardencentrum.
U doet dit werk met behoud van uw uitkering. U ontvangt geen loon. Het is wel mogelijk dat u een onkostenvergoeding ontvangt.

Sociale activering kunt u zien als de eerste stap naar een gewone baan. Nadat u sociale activering heeft gedaan, kunt u bijvoorbeeld op een werkervaringsplaats terechtkomen of scholing gaan volgen, om uiteindelijk door te groeien naar een gewone baan.
Maar het kan ook een alternatief zijn voor een gewone baan. U doet dan nuttig werk en komt daarbij in contact met andere mensen. U moet dan wel voldoen aan de verplichtingen die de Wet Werk en Bijstand verbindt aan het ontvangen van een bijstandsuitkering, zoals de sollicitatieplicht. Het is overigens wel mogelijk dat Sociale Zaken u hiervan vrijstelt.

Bij sociale activering zijn vaak meerdere organisaties betrokken. Dit kan gaan om vrijwilligersorganisaties, welzijnsinstellingen en opleidingscentra, maar ook organisaties die u kunnen helpen als u financiƫle of sociale problemen heeft.

Print Icoon printen